Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Nimi Tunnus Kuvaus Lomake
Ehdotus takaisinmaksusta Y 81 Lomakkeella tehdään ehdotus takaisinperinnän takaisinmaksusta. Lataa
Esitys - Alle 16-vuotiaan vammaistuen maksaminen Y 241L Lomakkeella haetaan vammaistuen maksamista kunnan sosiaalihuollon toimielimelle tai muulle henkilölle kuin lapsen vanhemmalle, huoltajalle tai edunvalvojalle. Lataa
Hakemus - Alle 16-vuotiaan vammaistuki EV 258 Lomakkeella haetaan alle 16-vuotiaan vammaistukea. Samalla lomakkeella haetaan myös määräajaksi myönnetyn alle 16-vuotiaan vammaistuen jatkoa. Lataa