Lääkekorvaukset

Nimi Tunnus Kuvaus Lomake
Hakemus - Matkakorvaus SV 4 Lomakkeella haetaan korvausta matkakustannuksista, jotka ovat aiheutuneet sairaudesta, raskaudesta, synnytyksestä tai Kelan järjestämästä kuntoutuksesta. Lataa

Tee hakemus verkossa
Hakemus - Suomessa syntyneet lääkekustannukset SV 178 Lomakkeella haetaan korvausta Suomessa syntyneistä lääkekustannuksista, jos korvausta ei ole saatu apteekissa, uusi korvausoikeus on myönnetty tai vuosiomavastuu (lääkekatto) on ylittynyt. Jos kustannukset ovat syntyneet ulkomailla, käytä lomaketta SV 128 Lataa
Sairausvakuutetun Kela-korttihakemus SV 157 Lomakkeella haetaan uutta Kela-korttia kadonneen tilalle. Lataa
Hakemus - Eurooppalainen sairaanhoitokortti SV 193 Lomakkeella haetaan eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Lataa

Tee hakemus verkossa
Hakemus - Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 128 Lomakkeella haetaan korvausta ulkomailla syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista. Lataa
Tilitys Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista suorakorvausmenettelyssä SV 132 Tilitys Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista suorakorvausmenettelyssä Lataa
Tilitys matkakustannuksista - valtakirjasopimusmenettelyssä / suorakorvausmenettelyssä SV 130 - Lataa
Tilitys Suomessa syntyneistä sairausvakuutuslain mukaisista sairaanhoitokustannuksista SV 131 Työnantajan, sosiaalihuollon toimielimen, muun tilityksen tekijän tilityslomake Lataa
Ehdotus takaisinmaksusta Y 81 Lomakkeella tehdään ehdotus takaisinperinnän takaisinmaksusta. Lataa
Lomakkeen SV 210, Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta, täyttöohjeita SV 210T - Lataa
Matkalasku matkasta Kelan määräämiin tutkimuksiin Y 221 Kansaneläkelain ja sairausvakuutuslain mukaan tutkimuksiin määrätyn matkakustannusten korvaaminen. Lataa
Vakuutusyhtiön / työnantajan tilitys - Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 133 Huom! Lomake on uudistettu 1.1.2014 lainmuutoksesta johtuen. Ennen 1.1.2014 syntyneet kustannukset korvataan kyseisenä ajankohtana voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti. Lataa