Eläkeläiset

Nimi Tunnus Kuvaus Lomake
Ehdotus takaisinmaksusta Y 81 Lomakkeella tehdään ehdotus takaisinperinnän takaisinmaksusta. Lataa
Hakemus - Eläketuki ET 1 Lomakkeella haetaan eläketukea tai eläketuen tarkistusta. Lataa
Ilmoitus tilinumerosta / Account number notification KV 3 Amerikan yhdysvalloissa asuva eläkkeensaaja ilmoittaa lomakkeella tilinumeronsa. Pension recipients living in the United States of America provide their account number on a form. Lataa
Työuraeläke ETK 2022 Hakemus, jolla asiakas hakee työuraeläkettä työeläkelaitokselta. Lataa
Ilmoitus tilinumerosta / Account number notification KV 5 Kanadassa asuva eläkkeensaaja ilmoittaa lomakkeella tilinumeronsa. Pension recipients living in Canada provide their account number on a form. Lataa
Ilmoitus tilinumerosta / Meddelande om kontonummer / Account number notification KV 2 Australiassa asuva eläkkeensaaja ilmoittaa lomakkeella tilinumeronsa. I Australien bosatta pensionstagare meddelar sitt kontonummer på en blankett. Pension recipients living in Australia provide their account number on a form. Lataa
Ilmoitus – Tilinumeron muutos – Henkilöasiakas Y 121 Lomakkeella Kelan henkilöasiakas ilmoittaa uuden tilinumeronsa Kelaan. Lataa

Tee ilmoitus verkossa
Hakemus - Työkyvyttömyyseläke ETK/Kela 7002 Lomakkeella haetaan työkyvyttömyyseläkettä/kuntoutustukea Kelasta ja/tai työeläkelaitoksesta sekä osatyökyvyttömyyseläkettä työeläkelaitoksesta. Lataa
Ilmoitus - Tilinumero - Edunvalvoja/edunvalvontavaltuutettu E 41 Lomakkeella edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu ilmoittaa päämiehensä tilinumeron, jolle Kelan etuus maksetaan. Lataa
Ilmoitus - Rintamalisää koskeva tarkistus E 168 Lomake ulkomailla asuville rintamalisän saajille, lähetetään kaksi kertaa vuodessa, palautettava ennen kuin etuus laitetaan maksuun. Lataa
Tarkistushakemus - Kansaneläke / Takuueläke E 285 Asiakas hakee tarkistusta kansaneläkkeeseen, takuueläkkeeseen tai ylimääräiseen rintamalisään. Lataa

Tee hakemus verkossa
Hakemus - Lapseneläke 18–20-vuotiaalle opiskelijalle E 292 Lomakkeella haetaan lapseneläkettä 18–20-vuotiaalle opiskelijalle. Lataa
Hakemus - Osittainen varhennettu vanhuuseläke ETK 2021 Hakemus, jolla asiakas hakee työeläkelaitoksesta osittaista varhennettua vanhuuseläkettä Lataa
Hakemus - Vanhuuseläke ETK/Kela 7001 Hakemus, jolla asiakas hakee vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä Kelasta tai työeläkelaitoksesta. Lataa
Hakemus - Leskeneläke ETK/Kela 7004 Lomakkeella haetaan Kelan maksamaa leskeneläkettä ja työeläkelakien mukaista leskeneläkettä. Lataa
Hakemus - Lapseneläke ETK/Kela 7005 Lomakkeella haetaan Kelan maksamaa lapseneläkkeen perusmäärää, täydennysmäärää ja koululaiseläkettä sekä työeläkelakien mukaista lapseneläkettä. Lataa
Tietoa eläkkeenhakijalle ETK/Kela 7007o Ohjeita eläkkeiden hakemiseen Lataa
Hakemus - Kuntoutustuen jatkaminen ETK/Kela 7008 Lomakkeella haetaan kuntoutustuen jatkoa Kelasta ja/tai työeläkelaitoksesta. Lataa
Regressi- ja perimisilmoitus ETK/Kela 7025 Lomakkeella ilmoitetaan Kelan myöntämästä etuudesta eläkelaitokselle. Eläkelaitoksen päätöksen muutoksenhaun jälkeen mahdollisesti maksettava etuus peritään regressinä Kelalle. Lataa
Regressi- ja perimisilmoitus ETK/Kela 7026 Lomakkeella ilmoitetaan eläkelaitokselle, että Kelalla on regressi/perimisvaatimus muun laitoksen maksamaan perhe-eläkkeeseen. Lataa
Asuminen ja työnteko ulkomailla (Liite U) ETK/Kela 7110 Lomakkeella ilmoitetaan asuminen ja työnteko ulkomailla. Lataa
Ohjeita liitteen U täyttämiseen ETK/Kela 7110o Ohjeita liitteen U (Asuminen ja työnteko ulkomailla) täyttämiseen Lataa
Maatalousyrittäjän selvitys (Liite TM) Mela/Kela Mela/Kela 001 Maatalousyrittäjän selvitys Lataa
Selvitys - Tulot ja perhesuhteet EV 16L Lomakkeella selvitetään ulkomailla asuvan eläkkeensaajan ulkomaisia eläketuloja ja olosuhteita. Lataa
Hakemus - Kansaneläke - Määräaikaistarkistus EV 17L Lomakkeella selvitetään Suomessa asuvan eläkkeensaajan ulkomaisia eläketuloja ja olosuhteita. Lataa
Tarkistushakemus - Leskeneläkkeen täydennysmäärä EV 18L Lomakkeella haetaan leskeneläkkeen täydennysmäärän määräaikaistarkistusta. Lataa
Valtakirja - Etuuden maksaminen kuolinpesälle EV 111 Lomakkeella kuolinpesän osakas antaa valtuutuksen kuolinpesälle maksettavan Kelan etuuden nostamiseen. Lataa
Hakemus - Kelan etuuden maksaminen kuolinpesälle EV 224 Lomakkeella kuolinpesän edustaja hakee Kelan etuuden maksamista kuolinpesälle. Lataa
Esitys etuuden maksamisesta kunnalle EV 241N Lomakkeella haetaan etuuden maksamista kunnalle tilanteessa, jossa etuuden maksaminen etuudensaajalle itselleen vaarantaa hänen tai hänen perheenjäsentensä toimeentulon. Lataa
Hakemus - Eläkettä saavan hoitotuki/16 vuotta täyttäneen vammaistuki EV 256 Lomakkeella haetaan eläkettä saavan hoitotukea tai 16 vuotta täyttäneen vammaistukea. Samalla lomakkeella voi hakea myös määräajaksi myönnetyn hoitotuen ja vammaistuen jatkoa. Lataa

Tee hakemus verkossa
Hakemus - Eläkkeensaajan lapsikorotus EV 264 Lomakkeella haetaan lapsikorotusta eläkkeeseen sekä lapsikorotuksen tarkistusta. Lataa
Tarkistushakemus - Työkyvyttömyyseläke EV 267 Työkyvyttömyyseläkeoikeus tarkistetaan mm. silloin, kun eläkkeensaajan työkyky on parantunut tai hän tekee lyhytaikaisia töitä siten, että ansioraja 737,45 e/kk ylittyy toistuvasti. Ilmoita muutoksesta lomakkeella EV 267. Lataa
Ilmoitus eläkkeelle paluusta/työnteon jatkamisesta EV 275 Työkyvyttömyyseläke/kuntoutustuki jätetty lepäämään. Ilmoittakaa paluustanne eläkkeelle tai työnteon jatkamisesta lomakkeella EV 275. Lataa
Hakemus - Leskeneläkkeen täydennysmäärä EV 277 Lomakkeella haetaan leskeneläkkeen täydennysmäärää sekä sen tarkistusta. Lataa
Ilmoitus eläkkeen lepäämään jättämisestä EV 278 Työkyvyttömyyseläkkeen-/kuntoutustuensaaja. Aloittaessasi työn, josta ansaitset yli 737,45 €/kk, ilmoita asiasta lomakkeella EV 278 Ilmoitus eläkkeen lepäämään jättämisestä. Lataa
Todistus opiskelusta lapseneläkkeen hakemista varten EV 289 Oppilaitoksen selvitys opiskelusta lapseneläkkeen hakemista varten (liite 18-20-vuotiaan opiskelijan lapseneläkehakemukseen) Lataa
Hakemus - Takuueläke GE 1 Lomakkeella haetaan takuueläkettä tai takuueläkkeen tarkistusta. Lataa

Tee hakemus verkossa
Jatkohakemus - Takuueläke GE 2 Lomakkeella haetaan takuueläkkeenä myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen jatkoa. Lataa