Työkyvyttömyyseläke

Lomake Tunnus Kuvaus Sisältö
Hakemus - Työkyvyttömyyseläke ETK/Kela 7002 Lomakkeella haetaan työkyvyttömyyseläkettä/kuntoutustukea Kelasta ja/tai työeläkelaitoksesta sekä osatyökyvyttömyyseläkettä työeläkelaitoksesta. Lataa
Tarkistushakemus - Kansaneläke / Takuueläke E 285 Asiakas hakee tarkistusta kansaneläkkeeseen, takuueläkkeeseen tai ylimääräiseen rintamalisään. Lataa

Tee hakemus verkossa
Ilmoitus - Tilinumero - Edunvalvoja/edunvalvontavaltuutettu E 41 Lomakkeella edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu ilmoittaa päämiehensä tilinumeron, jolle Kelan etuus maksetaan. Lataa
Hakemus - Kelan etuuden maksaminen kuolinpesälle EV 224 Lomakkeella kuolinpesän edustaja hakee Kelan etuuden maksamista kuolinpesälle. Lataa
Hakemus - Kuntoutustuen jatkaminen ETK/Kela 7008 Lomakkeella haetaan kuntoutustuen jatkoa Kelasta ja/tai työeläkelaitoksesta. Lataa
Valtakirja - Etuuden maksaminen kuolinpesälle EV 111 Lomakkeella kuolinpesän osakas antaa valtuutuksen kuolinpesälle maksettavan Kelan etuuden nostamiseen. Lataa
Ilmoitus eläkkeen lepäämään jättämisestä EV 278 Työkyvyttömyyseläkkeen-/kuntoutustuensaaja. Aloittaessasi työn, josta ansaitset yli 737,45 €/kk, ilmoita asiasta lomakkeella EV 278 Ilmoitus eläkkeen lepäämään jättämisestä. Lataa
Ilmoitus tilinumerosta / Meddelande om kontonummer / Account number notification KV 2 Australiassa asuva eläkkeensaaja ilmoittaa lomakkeella tilinumeronsa. I Australien bosatta pensionstagare meddelar sitt kontonummer på en blankett. Pension recipients living in Australia provide their account number on a form. Lataa
Ilmoitus tilinumerosta / Account number notification KV 3 Amerikan yhdysvalloissa asuva eläkkeensaaja ilmoittaa lomakkeella tilinumeronsa. Pension recipients living in the United States of America provide their account number on a form. Lataa
Selvitys - Tulot ja perhesuhteet EV 16L Lomakkeella selvitetään ulkomailla asuvan eläkkeensaajan ulkomaisia eläketuloja ja olosuhteita. Lataa
Työkyvyttömyyseläkkeen tarkistus EV 267 Työkyvyttömyyseläkeoikeus tarkistetaan mm. silloin, kun eläkkeensaajan työkyky on parantunut tai hän tekee toistuvasti lyhytaikaisia töitä ylittäen 737,45 euron ansiorajan kuukaudessa. Ilmoita muutoksesta lomakkeella EV 267. Lataa
Ilmoitus eläkkeelle paluusta/työnteon jatkamisesta EV 275 Työkyvyttömyyseläke/kuntoutustuki jätetty lepäämään. Ilmoittakaa paluustanne eläkkeelle tai työnteon jatkamisesta lomakkeella EV 275. Lataa
Ilmoitus tilinumerosta / Account number notification KV 5 Kanadassa asuva eläkkeensaaja ilmoittaa lomakkeella tilinumeronsa. Pension recipients living in Canada provide their account number on a form. Lataa