Sairaanhoidon korvaukset

Nimi Tunnus Kuvaus Lomake
Hakemus - Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 127 Lomakkeella haetaan korvausta Suomessa syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet sairaudesta, raskaudesta tai synnytyksestä. Lataa
Hakemus - Matkakorvaus SV 4 Lomakkeella haetaan korvausta matkakustannuksista, jotka ovat aiheutuneet sairaudesta, raskaudesta, synnytyksestä tai Kelan järjestämästä kuntoutuksesta. Lataa

Tee hakemus verkossa
Sairausvakuutetun Kela-korttihakemus SV 157 Lomakkeella haetaan uutta Kela-korttia kadonneen tilalle. Lataa
Selvitys tapaturmasta SV 143 Selvitys tapaturmasta täytetään, jos haetaan korvausta tapaturman perusteella. Lataa
Hakemus - Eurooppalainen sairaanhoitokortti SV 193 Lomakkeella haetaan eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Lataa

Tee hakemus verkossa
Hakemus - Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 128 Lomakkeella haetaan korvausta ulkomailla syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista. Lataa
Tilitys Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista suorakorvausmenettelyssä SV 132 Tilitys Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista suorakorvausmenettelyssä Lataa
Tilitys matkakustannuksista - valtakirjasopimusmenettelyssä / suorakorvausmenettelyssä SV 130 - Lataa
Tilitys Suomessa syntyneistä sairausvakuutuslain mukaisista sairaanhoitokustannuksista SV 131 Työnantajan, sosiaalihuollon toimielimen, muun tilityksen tekijän tilityslomake Lataa
Ehdotus takaisinmaksusta Y 81 Lomakkeella tehdään ehdotus takaisinperinnän takaisinmaksusta. Lataa
Lomakkeen SV 210, Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta, täyttöohjeita SV 210T - Lataa
Hakemus - Lupa saada hoitoa asuinvaltion ulkopuolella SV 129 Lomakkeella haetaan lupa saada hoitoa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Käsittelyä varten tarvitaan tietoja ko. sairauden, sairaanhoidon tai toimenpiteen lääketieteellisistä perusteista. Lataa
Vakuutusyhtiön / työnantajan tilitys - Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 133 Huom! Lomake on uudistettu 1.1.2014 lainmuutoksesta johtuen. Ennen 1.1.2014 syntyneet kustannukset korvataan kyseisenä ajankohtana voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti. Lataa