Sairauspäiväraha

Lomake Tunnus Kuvaus Sisältö
Hakemus - Sairauspäivärahat SV 8 Henkilöasiakas voi hakea lomakkeella sairauspäivärahoja ja ilmoittaa tapaturmasta. Lataa

Tee hakemus verkossa
Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y 17 Työnantaja täyttää. Työnantaja ilmoittaa työstäpoissaoloajan palkan ja tarvittaessa edeltävän 6 kuukauden palkan päivärahan määrän laskemista varten. Lataa

Tee ilmoitus verkossa
Ilmoitus - Osasairauspäiväraha SV 28 Lomakkeellla voi ilmoittaa työnantajan ja työntekijän tekemästä osa-aikaisen työn sopimisesta osasairauspäivärahaa varten. Lataa

Tee ilmoitus verkossa
Selvitys tapaturmasta SV 143 Selvitys tapaturmasta täytetään, jos haetaan korvausta tapaturman perusteella. Lataa
Ilmoitus - Tilinumero - Edunvalvoja/edunvalvontavaltuutettu E 41 Lomakkeella edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu ilmoittaa päämiehensä tilinumeron, jolle Kelan etuus maksetaan. Lataa
Ehdotus takaisinmaksusta Y 81 Lomakkeella tehdään ehdotus takaisinperinnän takaisinmaksusta. Lataa