Työterveyshuolto

Lomake Tunnus Kuvaus Sisältö
Korvaushakemus yrittäjän työterveyshuollon kustannuksista SV 116 TTH Yrittäjän tai maatalousyrittäjän eläkelain piiriin kuuluvan yrittäjän korvaushakemus työterveyshuoltoon liittyvistä ensiapuvalmius- ja matkakustannuksista. Lataa
Terveyskeskuksen tilitys Kelan toimistolle SV 114 TTH Terveyskeskus hakee tilityslomakkeella korvausta yrittäjille järjestämistään työterveyshuoltopalveluista. Tilityslomakkeeseen liitetään joko SV 112 TTH tai SV 113 TTH selvityslomakkeita. Lataa
Selvitys terveyskeskuksen tekemästä maatalousyrittäjän työpaikkaselvityksestä SV 113 TTH Terveyskeskuksen laatima selvitys maatalousyrittäjälle tekemästään työpaikkaselvityksestä. Selvityslomake liitetään lomakkeeseen SV 114 TTH "Terveyskeskuksen tilitys". Lataa
Täyttöohjeita työnantajan korvaushakemukseen työterveyshuollon kustannuksista (lomake SV 98a TTH) SV 101a TTH Täyttöohjeita työnantajien työterveyshuollon korvaushakemuslomakkeen SV 98a TTH täyttämistä varten. (Vain tulostus) Lataa
Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista SV 98a TTH Tällä lomakkeella työnantaja hakee korvausta työterveyshuollon kustannuksista; erilliset täyttöohjeet löytyvät lomakkeesta SV 101a TTH. Täytä hakemus verkossa, jos sinulla on y-tunnus ja Katso-tunniste. Lataa

Tee hakemus verkossa
Selvitys terveyskeskuksessa yrittäjälle järjestetystä työterveyshuollosta SV 112 TTH Terveyskeskuksen laatima selvitys yrittäjälle tai maatalousyrittäjälle järjestetystä työterveyshuollosta. Selvityslomake liitetään lomakkeeseen SV 114 TTH "Terveyskeskuksen tilitys". Maatalousyrittäjän työpaikkaselvitys ilmoitetaan lomakkeella SV 113 TTH. Lataa
Terveyskeskuksen yrittäjälomakkeet - Täyttöohjeet tilityslomakkeelle SV 114 TTH ja selvityksille SV 112 TTH ja SV 113 TTH SV 118 TTH Täyttöohjeet tilityslomakkeelle SV 114 TTH ja selvityksille SV 112 TTH ja SV 113 TTH Lataa