Vammaisten tulkkauspalvelut

Lomake Tunnus Kuvaus Sisältö
Hakemus - Vammaisen henkilön tulkkauspalvelu TU 1 Lomakkeella haetaan vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua, määräaikaisen tulkkauspäätöksen jatkoa sekä lisätunteja tulkkauspalveluun. Lataa
Hakemus - Vammaisen henkilön tulkkauspalvelu ulkomaanmatkalle TU 3 Lomakkeella haetaan tulkkauspalvelua ulkomaanmatkalle. Lataa
Liite - Vammaisen henkilön tulkkauspalvelu - Puhevammaisen asiakasprofiili TU 11 Lomakkeella ilmoitetaan puhevammaisen asiakkaan tulkkauspalvelun järjestämisessä tarvittavat asiakastiedot sekä muut lisätiedot. Lomakkeella ilmoitetaan myös näissä tiedoissa tapahtuneet muutokset. Lataa
Hakemus - Vammaisen henkilön opiskelutulkkaus TU 2 Lomakkeella haetaan vammaisten henkilöiden opiskelutulkkauspalvelua tutkintoon johtavaan perusopetuksen jälkeiseen opiskeluun. Lomakkeella haetaan myös jatkoa jo olemassa olevaan opiskelutulkkauspäätökseen. Lataa
Hakemus - Vammaisen henkilön etätulkkauslaite TU 4 Lomakkeella haetaan oikeutta etätulkkauslaitteen ja tietoliikenneyhteyden käyttöön. Lataa
Liite - Vammaisen henkilön etätulkkauslaite - Asiantuntijan lausunto TU 7 Lomake on etätulkkaushakemuksen liitteeksi tarvittava asiantuntijalausunto. Lataa
Liite - Vammaisen henkilön tulkkauspalvelu - Kuulo- ja kuulonäkövammaisen asiakasprofiili TU 10 Lomakkeella ilmoitetaan kuulo- tai kuulonäkövammaisen asiakkaan tulkkauspalvelun järjestämisessä tarvittavat asiakastiedot. Lomakkeella ilmoitetaan myös näissä tiedoissa tapahtuneet muutokset. Lataa