Lastenhoidon tuet

Nimi Tunnus Kuvaus Lomake
Hakemus - Joustava hoitoraha/Osittainen hoitoraha WH 9 Haettaessa joustavaa tai osittaista hoitorahaa vanhemman/vanhempien lyhentäessä työaikaansa alle 3-vuotiaan lapsen taikka pienen koululaisen hoidon vuoksi. Lataa

Tee hakemus verkossa
Hakemus - Lasten kotihoidon tuki - Lasten yksityisen hoidon tuki WH 1 Lomakkeella haetaan tukea lapsen hoidon järjestämiseksi muussa kuin kunnallisessa päivähoidossa. Lataa

Tee hakemus verkossa
Selvitys - Lasten yksityisen hoidon tuki - Päivähoidon tuottaja WH 2 Tämän lomakkeen täyttää yksityinen päivähoidon tuottaja. Lataa

Tee selvitys verkossa
Liite - Lastenhoidon tuet - Yrittäjän tuloselvitys Y 8 Liite lastenhoidon tuen hakemukseen. Tämän lomakkeen täyttävät ne hakijat ja hakijan perheenjäsenet, joilla on yrittäjätuloja. Lataa
Muutosilmoitus - Lastenhoidon tuki WH 12 Lomakkeella ilmoitetaan hoitolisään vaikuttavat muutokset ja perheen tulot ja vähennykset. Lataa