Määrä ja omavastuu

Potilas/kuntoutuja maksaa yhteen suuntaan tehdystä matkasta 25,00 euron omavastuuosuuden. Kela korvaa sen ylittävät tarpeelliset matkakustannukset.

Jos asiakas on käyttänyt taksia ja matka on tilattu tilausvälityskeskuksesta, omavastuu yhdensuuntaiselta matkalta on 25,00 euroa.

Jos asiakas tilaa taksimatkan muualta kuin tilausvälityskeskuksesta, omavastuu yhdensuuntaiselta matkalta on 50,00 euroa. Tämä korotettu omavastuu ei kerrytä vuotuista omavastuuosuutta. Korotettu omavastuu peritään asiakkaalta aina, vaikka vuotuinen omavastuuosuus olisi täyttynyt.

Vuotuisen omavastuuosuuden eli matkakaton 300,00 euroa täyttymisen jälkeen matkat korvataan tarpeellisten kustannusten osalta kokonaan.

Kela seuraa potilaan/kuntoutujan vuotuisen omavastuuosuuden täyttymistä. Kun vuotuinen omavastuuosuus on täyttynyt, Kela lähettää asiakkaalle vuosiomavastuukortin. Vuosiomavastuukortilla asiakas voi osoittaa autoilijalle, että asiakkaan vuotuinen omavastuuosuus on täyttynyt.

Kun vuosiomavastuukortti on postitettu asiakkaalle, hän voi sen jälkeen tulostaa Kelan sähköisestä asiointipalvelusta itselleen väliaikaisen todistuksen vuosiomavastuun täyttymisestä 1.1.2018 alkaen. Asiakas voi myös ottaa kuvan asiointipalvelun näyttöruudusta, jolla todistus on. Tällä todistuksella tai kuvalla, asiakas voi osoittaa kuljetuspalveluntuottajalle ennen vuosiomavastuukortin saapumista, että vuotuinen omavastuuosuus on täyttynyt, eikä asiakkaan tarvitse enää maksaa omavastuuosuutta.

Vuosiomavastuukortti ei oikeuta potilasta/kuntoutujaa käyttämään erityisajoneuvoa. Potilas tarvitsee myös tämän jälkeen terveydenhuollon kirjoittaman todistuksen erityisajoneuvon tarpeellisuudesta Kelan korvaamilla matkoilla.

Vuotuiseen omavastuuosuuteen lasketaan mukaan asiakkaan, perheenjäsenen ja terveydenhuollon ammattihenkilön sekä lääkärin tekemät tarpeelliset matkat.

On huomioitava, että myös alle omavastuun olevat matkakustannukset kerryttävät vuotuista omavastuuosuutta. Muistuta asiakasta jättämään kaikista sairausvakuutuslain mukaan korvattavista matkoista korvaushakemus Kelaan.  Suorakorvausmenettelyssä kirjautuu myös asiakkaan alle omavastuun olevat matkat asiakkaan vuosittaiseen omavastuuosuuteen, jos matka on tilattu tilausvälityskeskuksesta.