Laskukaava

Kansaneläkkeen määrän voi laskea likimain seuraavasti: täydestä kansaneläkkeestä vähennetään puolet hakijan työeläkkeiden ja täyteen kansaneläkkeeseen oikeuttavan tulorajan erotuksesta.

Laskukaava yksin asuvalle: 633,91 - (bruttotyöeläkkeet – 55,92) : 2

Laskukaava parisuhteessa olevalle: 562,27 - (bruttotyöeläkkeet - 55,92) : 2

Esimerkki 1.

Mirja ja Matti ovat avoliitossa. Matti saa työeläkettä 850 e/kk ja Mirja 500 e/kk veroja vähentämättä (bruttona).

  • Matin kansaneläke: 562,27 - (850 - 55,95) : 2 = 165,23
  • Mirjan kansaneläke: 562,27 - (500 - 55,95) : 2 = 340,23

Matille maksetaan kansaneläkettä noin 165 euroa ja Mirjalle noin 340 euroa kuukaudessa. Kumpikaan ei saa takuueläkettä.

Esimerkki 2.

Kalle ja Kaisa ovat naimisissa. Kalle saa työeläkettä 1 200 e/kk. Hän ei saa kansaneläkettä.

Kaisa on hoitanut pitkään lapsia kotona. Hän saa työeläkettä vain 400 e/kk. Hän saa kansaneläkettä noin 390 e/kk. Kaisa saa yhteensä 790 e/kk. Hänelle ei kuulu takuueläkettä.

Esimerkki 3.

Maija jää työeläkkeelle 63-vuotiaana. Hän saa työeläkettä 700 e/kk. Hän hakee heti kansaneläkkeen varhennettuna kahdella vuodella. Kansaneläke on 9,6 % (noin 30 e/kk) pienempi kuin se olisi Maijalle 65 vuoden iässä. Maija asuu yksin ja saa kansaneläkettä noin 282 e/kk. Hänen eläkkeensä ovat yhteensä noin 992 e/kk. Hän ei saa takuueläkettä.


 

Sivu päivitetty 01.01.2014