Laskukaava

Kansaneläkkeen määrän voi laskea likimain seuraavasti: täydestä kansaneläkkeestä vähennetään puolet hakijan työeläkkeiden ja täyteen kansaneläkkeeseen oikeuttavan tulorajan erotuksesta. Tämä laskukaava ei kuitenkaan toimi, jos olet asunut tai työskennellyt ulkomailla.

Laskukaava yksin asuvalle: 636,63 - (bruttotyöeläkkeet – 56,20) : 2

Laskukaava parisuhteessa olevalle: 564,69 - (bruttotyöeläkkeet - 56,20) : 2

Esimerkki 1.

Mirja ja Matti ovat avoliitossa. Matti saa työeläkettä 850 e/kk ja Mirja 500 e/kk veroja vähentämättä (bruttona).

  • Matin kansaneläke: 564,69 - (850 - 56,20) : 2 = 167,79
  • Mirjan kansaneläke: 564,69 - (500 - 56,20) : 2 = 342,79

Matille maksetaan kansaneläkettä noin 168 euroa ja Mirjalle noin 343 euroa kuukaudessa. Kumpikaan ei saa takuueläkettä.

Esimerkki 2.

Kalle ja Kaisa ovat naimisissa. Kalle saa työeläkettä 1 200 e/kk. Hän ei saa kansaneläkettä.

Kaisa on hoitanut pitkään lapsia kotona. Hän saa työeläkettä vain 400 e/kk. Hän saa kansaneläkettä noin 393 e/kk. Kaisa saa yhteensä 793 e/kk. Hänelle ei kuulu takuueläkettä.

Esimerkki 3.

Maija jää työeläkkeelle 63-vuotiaana. Hän saa työeläkettä 700 e/kk. Hän hakee heti kansaneläkkeen varhennettuna kahdella vuodella. Kansaneläke on 9,6 % (noin 30 e/kk) pienempi kuin se olisi Maijalle 65 vuoden iässä. Maija asuu yksin ja saa kansaneläkettä noin 285 e/kk. Hänen eläkkeensä ovat yhteensä noin 995 e/kk. Hän ei saa takuueläkettä.

Viimeksi muokattu 18.5.2015
Sivu päivitetty 18.5.2015