Omat tulot vaikuttavat peruspäivärahaan

Peruspäivärahan suuruuteen vaikuttavat työttömyysaikaiset ansiotulosi sekä eräät sosiaalietuudet. Voit arvioida omien tulojesi vaikutuksen peruspäivärahaan laskurilla.

Ansiotulot

Jos sinulla on työttömyysaikana satunnaisia tai osa-aikatyöstä saatuja tuloja, muista ilmoittaa niistä Kelaan. Työtulosi sovitellaan yhteen peruspäivärahan kanssa 4 viikon välein (= sovittelujakso). Peruspäiväraha voidaan maksaa myös kalenterikuukausittain, jos teet osa-aikatyötä, jonka palkka maksetaan kerran kuukaudessa.

Perussääntö on, että jokainen palkkana maksettu euro vähentää peruspäivärahaa 50 senttiä. Työtuloa ovat rahapalkka, palkkiot, verolliset kulukorvaukset, luontoisedut jne.

Soviteltua peruspäivärahaa maksetaan, jos

 • teet tilapäisesti enintään 2 viikkoa kestävää kokoaikatyötä tai
 • teet osa-aikatyötä, jonka työaika sovittelujakson aikana on enintään 80 % alalla sovellettavasta kokoaikatyön ajasta, tai
 • jatkat työssä, jossa työaikaa on lyhennetty lomautuksen takia, tai
 • saat tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta
 • päätoiminen työllistymisesi yritystoiminnassa kestää enintään kaksi viikkoa.

Ansioille suojaosa

Sovitellun työttömyysetuuden suojaosa on 300 euroa. Tämän verran voit siis tienata bruttona kuukaudessa ilman, että ansiot vähentävät työttömyysturvan määrää. Ilmoita työttömyysajan ansiotulot Kelaan, vaikka tulot jäisivät alle suojaosan.

Suojaosa on 300 euroa kuukauden sovittelujakson aikana ja 279 euroa 4 viikon sovittelujakson aikana. Soviteltua peruspäivärahaa maksetaan samoin kuin palkkaa, yleensä kuukausittain tai neljän viikon välein.

Osa-aikainen tai keikkatyö alkaa usein keskellä kuukautta. Sovitellun työttömyysetuuden maksurytmiin pääsemiseksi käytetään ensimmäisellä maksukerralla ns. laskennallista tuloa. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisen vajaan maksujakson, eli "erityisen sovittelujakson", tulo lasketaan vastaamaan kuukausituloa. Laskennallinen kuukausitulo saadaan, kun kerrotaan päiväpalkka luvulla 21,5. Päiväpalkka saadaan jakamalla työstä saatu tulo sovittelujaksoon sisältyvien laskennallisten työpäivien lukumäärällä (viisi päivää / viikko).

Erityisellä sovittelujaksolla on 300 e suojaosa, eli vain suojaosan ylittävä laskennallinen tulo vähentää etuutta.

Jos palkkatodistus viipyy

Jos työnantajan palkkatodistuksen odottaminen viivästyttää kohtuuttomasti työttömyysetuuden maksamista, tukea voidaan maksaa etukäteen itse ilmoittamiesi tulojen perusteella (ennakkomaksu). Ennakkomaksu on mahdollinen silloin, kun alat saada soviteltua työttömyysetuutta.

Jos sinut lomautetaan yhdeksi tai useammaksi kokonaiseksi päiväksi viikossa, työttömyysetuutta ei sovitella, vaan lomautuspäiviltä maksetaan täysi työttömyysetuus.

Palkkatuettu työ

Jos olet osa-aikaisessa palkkatuetussa työssä, sinulla voi olla oikeus soviteltuun päivärahaan.

Peruspäivärahasta vähennettävät etuudet

Peruspäivärahan saajalle myönnetyt muut sosiaalietuudet vähennetään yleensä peruspäivärahasta. Kuukausittain maksettava sosiaalietuus muutetaan päiväkorvaukseksi jakamalla kuukausimäärä 21,5:llä.

Peruspäivärahasta vähennetään työnhakijan tai hänen puolisonsa saama lasten kotihoidon tuki. Puolison saamaa kotihoidon tukea ei kuitenkaan vähennetä, jos puoliso hoitaa itse lasta, eikä hänellä lapsen hoitamisen tai samanaikaisesti maksettavan äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahan takia ole itsellään oikeutta saada työttömyysturvaa. Jos molemmat puolisot ovat työttömiä, vähennys tehdään sen puolison peruspäivärahasta, joka saa lasten kotihoidon tukea.

Peruspäivärahan suuruuteen eivät vaikuta

 • lapsilisä
 • elatusapu tai -tuki
 • yleinen asumistuki tai eläkkeensaajan asumistuki
 • toimeentulotuki
 • perhe-eläke
 • eläkkeensaajan hoitotuki tai vammaistuki
 • osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • tapaturmavakuutuslain mukaan maksettu haittaraha, sotilasavustus eikä sotilasvammalain mukainen elin- tai täydennyskorko.

Viimeksi muokattu 3.1.2017
Sivu päivitetty 1.1.2017