Siirry sisältöön

Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke (Mahku-hanke)

Kela kehittää kuntoutuspalvelujaan vastaamaan paremmin maahanmuuttajien tarpeisiin. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden terveys ja hyvinvointi ovat keskimääräistä matalammalla tasolla ja he käyttävät Kelan kuntoutuspalveluita muita vähemmän. Erityisesti ammatilliseen kuntoutukseen maahanmuuttajat hakeutuvat muita harvemmin.

Toteutus

 1. Koulutus-projekti
  Kulttuurisensitiivistä työotetta ja kulttuurista kompetenssia vahvistava verkkokoulutus toteutettiin keväällä 2017.
 2. Tiedotus-projekti
  Kelan kuntoutuspalveluista eri kielillä kertova video julkaistiin keväällä 2017.
 3. Palvelut-projekti
  Uutta ammatillista kuntoutusta ja suomen kielen opetusta yhdistävää kuntoutuspalvelua pilotoidaan 1.3.2018–29.2.2020.

Maahanmuuttajien ammatillinen kuntoutuspalvelu

Mahku-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta (TEAK) ja suomen kielen opetusta yhdistävää uutta kuntoutuspalvelua.

 • Kuntoutuspalvelua toteutetaan 1.3.2018–29.2.2020 Hyksin, Tyksin ja Taysin erva-alueilla.
 • Kuntoutuspalvelun kesto on enintään 168 päivää 10 kuukauden aikana.
 • Pilotoitavassa kuntoutuspalvelussa toteutetaan Työkokeilu ja työhönvalmennus -palvelulinjaa.
 • Suomen kielenopetus toteutetaan pääsääntöisesti TEAK-kuntoutukseen integroituna yksilöllisenä opetuksena.
 • Kuntoutuksen alussa järjestetään suomen kielen sekä luku- ja kirjoitustaidon lähtötason arviointi. Kielitaidon tasoarviointi toteutetaan uudelleen kuntoutusjakson päättyessä.
 • Kuntoutujalla on oikeus käyttää tarvittaessa tulkkausta.

Kenelle

Kuntoutuspalvelu on tarkoitettu Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluville, muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuville henkilöille, joilla TEAK-kuntoutuksen myöntämisen kriteerit täyttyvät. Kuntoutujalta ei edellytetä suomen kielen taitoa.

Tavoitteet

Kuntoutuksessa tuetaan yksilöllisesti kuntoutujan pääsyä palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille ulkopuoliseen työpaikkaan, aloittamaan yritystoiminta tai toimimaan ammatinharjoittajana.

Kuntoutujaa tuetaan urasuunnitelman teossa, alavaihtoehtojen valinnassa, ammattialan ja työn soveltuvuuden arvioinnissa ja vahvistetaan kuntoutujan suomen kielen taitoa niin, että hän pystyy toimimaan valitulla ammattialalla ja työtehtävissä.

Hakeminen

Kuntoutuspalveluun haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU101 PDF (Ammatillinen kuntoutus) tai KU101e PDF (Vocational rehabilitation).

 • Kohtaan 12. Lisätietoja / Additional information: Mahku-hanke. Tarvittaessa kuvaus suomen kielitaidon kehittymisen tavoitteista.

Hakemukseen liitetään B-lääkärinlausunto ja Kelan lomake KU106 PDF (Vieraan kielen tulkkauksen tarve kuntoutuksessa) tai KU106e PDF (Need for interpreter assistance in rehabilitation).

 • Asiakkaalla on oikeus valita palveluntuottaja Kelan alueittain hyväksymistä kuntoutuspalveluntuottajista (yhteystiedot alla).
 • Lähettävää tahoa pyydetään olemaan yhteydessä palveluntuottajiin ja tarvittaessa tukemaan asiakasta palveluntuottajan valinnassa.
 • Asiakkaan luvalla palveluntuottaja voi välittää asiakkaan henkilötiedot Kelaan, mikä nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.
 • Hakemuksia käsitellään 15.2.2018 alkaen.
 • Lisätietoa: Näin haet ammatillista kuntoutusta

Kuntoutuspalveluntuottajat

Hyksin erva-alue

Verve, Helsinki
Mia Andersson
mia.andersson(at)verve.fi, puh. 044 467 6070
Verkkosivut: Verve

Orton Pro, Helsinki
Hertta Rosten
hertta.rosten(at)ortonpro.fi, puh. 040 356 6288
Verkkosivut: Orton Pro

Kiipula, Espoo & Vantaa
Leila Tauriainen
leila.tauriainen(at)kiipula.fi, puh. 050 383 7263
Verkkosivut: Kiipula

Taysin erva-alue

Avire, Tampere & Lahti
Aino Hokkanen
aino.hokkanen(at)kiipula.fi
Puh. 044 7060 162
Verkkosivut: Avire-Kiipula

Kiipula, Tampere
Ulla Kauranen
ulla.kauranen(at)kiipula.fi, puh. 050 427 6851

Kiipula, Hämeenlinna
Kaisu Nurmikolu
kaisu.nurmikolu(at)kiipula.fi, puh. 040 905 1896

Kiipula, Lahti
Maria Setälä
maria.setala(at)kiipula.fi, puh. 050 420 4248

Verkkosivut: Kiipula

Tyksin erva-alue

Verve, Turku
Anni Ahtola
anni.ahtola(at)verve.fi, puh. 044 407 7131
Verkkosivut: Verve

Tutkimus

Maahanmuuttajien ammatillisen kuntoutuspalvelun pilotin arviointitutkimuksen toteuttaa Kuntoutussäätiö. Arviointitutkimuksesta saatua tietoa hyödynnetään kuntoutuspalvelun laajempaan käyttöönottoon liittyvässä päätöksenteossa sekä jatkokehittämisessä.

 • Tutkimusaineisto koostuu kuntoutujilta, palveluntuottajilta, suomen kielen opettajilta sekä työnantajilta kerätystä kokemustiedosta.
 • Tutkimuksessa arvioidaan kuntoutuspalvelun koettuja hyötyjä kuntoutujille sekä kuntoutuspalvelun toimivuutta ja soveltuvuutta Kelan järjestämäksi kuntoutukseksi.

VTT, erikoistutkija Lotta Hautamäki
lotta.hautamaki(a)kuntoutussaatio.fi, puh. 044 781 3152

 

Tietoa Kelan kuntoutuksesta eri kielillä

Video on julkaistu seuraavilla kielillä (linkit alla)

Videokampanja toteutettiin yhteistyössä Infopankki-verkkopalvelun kanssa. Infopankissa on runsaasti tietoa elämisestä ja asumisesta Suomessa. Sivustolla esitellään myös suomalaista yhteiskuntaa ja sen palveluita. Kela ja Infopankki ovat tuottaneet yhteistyössä palveluun muun muassa kattavan koostesivun Suomen sosiaaliturvasta. Sivustolta löytyy 12 kielellä tietoa myös Kelan etuuksista.

Yhteystiedot

Hankepäällikkö Salli Alanko, puh. 050 407 1754
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää