Ei-korvattavat matkat

  • julkisessa laitoshoidossa olevien potilaiden matkat
  • M1-lähetteellä matkustavat
  • vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset matkat
  • kouluterveydenhuoltoon ja -tapaturmaan liittyvät matkat
  • kehitysvammalain mukaiset matkat esim. kehitysvammalaitosten neuvoloihin

Kela korvaa kuitenkin seuraavat matkat

  • Jos osasto suljetaan viikonlopuksi, jolloin potilaalla on oikeus matkakorvaukseen, vaikka häntä ei uloskirjoiteta sairaalasta. Tällöin hoitoyksikön kirjoittamasta todistuksesta tulee käydä ilmi, että osasto on suljettu viikonlopun ajaksi.
  • Jatkokuljetus, ei kuitenkaan sisäänkirjoitetun potilaan kuljetus esim. terveyskeskuksesta keskussairaalaan
  • Kuljetus yksityislääkärin antaman M1-lähetteen perusteella julkiseen tai yksityiseen sairaalaan
  • Maksusitoumukseen tai kunnan palveluseteliin perustuva matka, kun asiakkaalla on lääkärin lähete.