Kenelle

Kela maksaa korvausta sairauden hoitoon, raskauteen ja synnytykseen liittyvistä tarpeellisista matkakustannuksista sairausvakuutuslain mukaan. Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen.

Potilas/kuntoutuja

Pääsääntöisesti kyse on potilaan tai kuntoutujan tekemistä matkoista. Kirjoita todistus potilaan tai kuntoutujan nimellä. Muista kirjoittaa lomakkeelle myös potilaan/kuntoutujan henkilötunnus.

Saattaja

Jos potilas/kuntoutuja tarvitsee matkan aikana sairautensa tai terveydentilansa vuoksi saattajan, merkitse saattajan tarpeellisuus lomakkeelle SV 67, Todistus matkakorvausta varten kohtaan 9. Lisäksi saattajan tarve tulee perustella lomakkeen kohdassa 11 Perustelut ja lisätiedot.

Perheenjäsen

Perheenjäsenen tai muun tähän verrattavan henkilön matkat sairaalaan tai kuntoutuslaitokseen korvataan potilaan/kuntoutujan matkakustannuksina, kun hoitava lääkäri on pitänyt perheenjäsenen hoitoon osallistumista potilaan hoidon toteutumisen kannalta välttämättömänä. Hoitoon osallistumisella tarkoitetaan esimerkiksi välttämätöntä tietojen antamista, kotihoidon tai hoitotoimenpiteiden suorittamisen opastamista.