Kelan korvaamien taksimatkojen tilaaminen

Kelan korvaamien taksimatkojen suorakorvausmenettely on käytössä 10.12.2014 alkaen koko maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa.

Kelan korvaamien taksimatkojen tilaaminen on keskitetty sairaanhoitopiirin alueella yhteen taksien tilausvälityskeskukseen. Tämä  mahdollistaa taksimatkoihin liittyvien tietojen sähköisen tiedonsiirron Kelaan ja taksimatkojen yhdistelyn silloin, kun asiakkaan terveydentila sen sallii.

Terveydenhuollon yksiköt tilaavat taksia tarvitsevien asiakkaiden kotiutusmatkat tilausvälityskeskuksesta. Asiakkaalle tulee edelleen kirjoittaa todistus SV67, Todistus matkakorvausta varten, jos asiakkaan sairaus tai sen hetkinen terveydentila edellyttää taksin käyttöä. Asiakas voi esittää toiveen, että saisi kotikunnan taksin paluumatkalle. Jos asiakas esittää tämän toiveen, ilmoita se tilausvälityskeskukseen tilauspuhelun yhteydessä. Kuljetuksessa voi olla mukana myös muita samaan suuntaan matkustavia henkilöitä. 

Matkan tilauspuhelun yhteydessä kysytään:

  • kotiutuvan potilaan nimi ja henkilötunnus
  • mihin ja milloin potilas kotiutuu
  • mistä taksi noutaa potilaan
  • mahdolliset mukaan tulevat apuvälineet, saattaja tai apteekkikäynti kotimatkalla
  • toive kotikunnan taksista

Asiakas maksaa tilausvälityskeskuksesta tilatuista matkoista vain sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuosuuden 25,00 euroa/matka (16,00 euroa/matka 31.12.2015 saakka).

Jos taksimatka tilataan muualta kuin tilausvälityskeskuksesta, asiakas maksaa koko taksimatkan hinnan ensin itse kuljettajalle ja hakee korvauksen jälkikäteen Kelasta ja liittää korvaushakemukseen mahdolliset liitteet. Muualta kuin tilausvälityskeskuksesta tilatun taksin omavastuu on 50,00 euroa yhdensuuntaiselta matkalta. Tämä korotettu omavastuu ei kerrytä asiakkaan vuotuista omavastuuosuutta. Korotettu omavastuu peritään vaikka asiakkaan vuotuinen omavastuuosuus olisi täyttynyt.