Hoitopaikka

Saat yleensä korvausta lähimpään yksityisen tai julkisen terveydenhuollon hoitopaikkaan tehdystä matkasta.

Jos menet Kelan järjestämään kuntoutukseen, Kela korvaa matkakulut sinne, missä kuntoutus järjestetään. 

Jos saat kunnan tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksen, Kela korvaa matkakulut siihen hoitopaikkaan, josta saat hoidon.

Palveluseteli ja hoitopaikan valinnan vapaus

Jos hoito on hankittu palvelusetelillä tai olet valinnut hoitopaikan valinnan vapauden perusteella, saat perusterveydenhuoltoon tehdystä matkasta korvausta enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta oman kunnan pääterveyskeskukseen. Pääterveyskeskus on terveyskeskus, josta on saatavilla kunnan laajimmat terveydenhuollon palvelut.

Erikoissairaanhoitoon tehty matka korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään yliopistosairaalaan.

Matka yksityisen terveydenhuollon hoitopaikkaan korvataan samoin kuin julkiseen terveydenhuoltoon tehty matka silloin, kun siellä annettu hoito tai tutkimus oikeuttaa Kela-korvaukseen.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 1.11.2016
Sivu päivitetty 27.6.2016