Kuka voi saada matkakorvausta

Matkakorvausta voidaan myöntää

  • asiakkaan itsensä tekemistä
  • saattajan yksin tai yhdessä asiakkaan kanssa tekemistä sekä 
  • perheenjäsenen tekemistä matkoista.

Saattajan matka

Jos tarvitset matkalle saattajan, voit saada korvausta myös hänen matkakuluistaan. Saattajan matkakulut korvataan, kun hoitohenkilökunta on katsonut, että terveydentilasi edellyttää saattajaa. Yleensä mukana voi olla yksi saattaja.

Jos saattajan tarve on ilmeinen, erillistä selvitystä saattajasta ei tarvita. Saattajan tarve on ilmeinen esimerkiksi tilanteissa, joissa asiakas on lapsi tai huonokuntoinen vanhus.

Perheenjäsenen matka

Perheenjäsenen matka voidaan korvata, jos hoitava lääkäri toteaa perheenjäsenen hoitoon osallistumisen välttämättömäksi. Perheenjäsenen hoitoon osallistuminen pitää aina perustella terveydenhuollossa esimerkiksi lomakkella SV67, Todistus matkakorvausta varten.

Saattajan ja perheenjäsenen matkakulut korvataan sen mukaan, mitä matka olisi tullut maksamaan edullisimmalla käytettävissä olevalla matkustustavalla. Saattajan ja perheenjäsenen matkakustannuksista haetaan korvausta potilaan henkilö- ja matkatiedoilla.