Siirry sisältöön

Julkiset ja yksityiset terveyspalvelut

Kun sairastut, voit käyttää erilaisia terveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluita. Kunnat ja sairaanhoitopiirit tarjoavat julkisia terveyspalveluja, joiden maksuja Kela ei korvaa.

Yksityiset lääkärit, hammaslääkärit ja sairaalat ovat yksityisiä palveluntuottajia. Kela korvaa osan näistä palveluista maksamistasi kustannuksista.

Kenelle?

Palvelut järjestää

Kela korvaa

KaikilleSuomessa asuville

Kunta: Sinulla on oikeus julkiseen terveydenhuoltoon eli kunnan järjestämään perusterveydenhuoltoon (lääkärinhoito) ja tarpeelliseen erikoissairaanhoitoon, joka järjestetään mm. keskussairaaloissa. Näistä kunta voi periä maksun. Kela ei korvaa julkisen terveyshuollon kuluja.

 

Yksityiset lääkärit ja hammaslääkärit. Kela korvaa osan sairauskuluista, kun käytät yksityistä lääkäriä tai hammaslääkäriä. Lisäksi saat korvauksia matkoista sairaanhoitoon sekä lääkärin määräämistä lääkkeistä. Ansionmenetyksistä voit saada sairauspäivärahaa.

X

Vastasyntyneelle

Kunta: Äitiys- ja lastenneuvola

 

Esikouluikäiselle

Kunta: Terveyskeskuksen palvelut

 

Koululaiselle

ja opiskelijalle

Kunta: Kouluterveydenhuolto peruskoulussa, lukiossa ja ammattioppilaitoksissa, terveyskeskuksen palvelut.Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö: Yliopistoissa opiskeleville on omat terveysasemat (www.yths.fi). Muut opiskelijat saavat terveydenhuollon opiskelukuntansa terveyskeskuksesta.

 

Työntekijälle

Työantajat ovat velvollisia järjestämään työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon. Lisäksi työnantajat voivat halutessaan tarjota työntekijöilleen sairaanhoitopalveluja osana työnterveyshuoltoa. Kela korvaa työnantajalle osan työterveyshuollon kustannuksista.

X

Yrittäjälle

Kuntien terveyskeskukset ja yksityiset lääkäriasema myyvät yrittäjille työterveyshuollon palveluja, joista Kela korvaa osan. Yrittäjälle työterveyshuollon järjestäminen on vapaaehtoista.

X