Muistilista - näin haet työttömyysturvaa

Tukea vastavalmistuneelle

Jos saat opintosi päätökseen etkä työllisty heti valmistuttuasi, sinun tulee ensitöiksesi ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa. Sen jälkeen voit hakea Kelasta työttömyysturvaa. Lue tarkat ohjeet sivustolta. "Lähtöruudussa? Kelasta tukea vastavalmistuneelle"

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-palvelussa. Jos haet kokoaikatyötä ja olet valmis ottamaan sitä vastaan, sinulla on oikeus työvoimapalveluihin ja työttömyysturvaan. Jos olet osatyökyvyttömyyseläkkeellä, voit hakea osa-aikaista työtä.

Kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, sinulla on velvollisuus hakea työtä ja ottaa vastaan tarjottua työtä tai koulutusta. Työnhaku on pidettävä voimassa tavalla, jonka TE-toimisto määrää. Sinun pitää myös olla TE-toimiston tavoitettavissa.

Työttömyyskassan jäsen vai ei?

Voit saada ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa, jos täytät työssäoloehdon eli olet ollut työssä vähintään 6 kuukautta työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana ja olet ollut saman ajan työttömyyskassan maksava jäsen. Esimerkiksi sairaus, opinnot ja lastenhoitoaika voivat pidentää 28 kuukauden tarkastelujaksoa.

Täyttyykö työssäoloehto?

Jos täytät työssäoloehdon, mutta et ole työttömyyskassan jäsen, voit hakea Kelasta peruspäivärahaa. Peruspäivärahaa maksetaan 7 päivän omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika alkaa aikaisintaan siitä, kun ilmoittaudut TE-toimistoon työnhakijaksi.

Ammatillinen koulutus vai ei?

Jos sinulla on ammattikoulutus, voidaan työmarkkinatukea maksaa 7 päivän omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika alkaa aikaisintaan siitä, kun ilmoittaudut TE-toimistoon työnhakijaksi. Jos sinulla ei ole ammattikoulutusta, työmarkkinatukea maksetaan vasta 5 kuukauden odotusajan kuluttua.

Enimmäisaika täyttyi

Jos olet saanut työttömyyspäivärahaa 400 päivän enimmäisajan, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea.

Tukea vain työttömyyden ajalta

Työmarkkinatukea tai työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa sinulle vain ajalta, jolloin olet työnhakijana TE-toimistossa. Sinun ei tarvitse käydä Kelan toimistossa, vaan voit hakea työttömyyskorvausta verkossa. Kelan toimisto saa TE-toimistosta suoraan lausunnon, josta selviää, täytätkö etuuden saamisen edellytykset. Lausunto sitoo Kelaa, kun se tekee päätöksen työmarkkinatuesta tai peruspäivärahasta.

Ilmoita muutoksista, jotka vaikuttavat työttömyysturvaan

Muistathan, että sinun on ilmoitettava pikaisesti Kelaan muutoksista, jotka vaikuttavat saamaasi tukeen. Näin saat tuen oikean suuruisena etkä jää ilman sinulle kuuluvaa tukea.

Viimeksi muokattu 13.12.2016
Sivu päivitetty 1.1.2017