Muualla kuin Suomessa sairausvakuutetut

Toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä sairausvakuutetut saavat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla suorakorvauksen ensihoidon kustannuksista samoin perustein kuin Suomessa sairausvakuutetut. Kortin myöntää asiakkaan sairaanhoidon kustannuksista vastuussa oleva maa. Korvaaminen edellyttää lääketieteellisesti välttämätöntä sairaudenhoitoa. Tällöin palveluntuottaja pyytää asiakkaalta eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Tilitykseen liitetään molemminpuolinen kopio kortista. Asiakas voi osoittaa oikeuden korvaukseen myös eurooppalaisen sairaanhoitokortin korvaavalla väliaikaisella todistuksella.

Toisessa Pohjoismaassa asuva ja siellä sairausvakuutettu voi osoittaa oikeuden korvaukseen esittämällä eurooppalaisen sairaanhoitokortin sijasta voimassa olevan virallisen henkilötodistuksen tai passin, josta tilitykseen liitetään kopio. Henkilön ei tarvitse olla Pohjoismaan kansalainen, jotta hän voi osoittaa oikeuden passilla tai virallisella henkilötodistuksella. Lisäksi SV210 – lomakkeella tule ilmoittaa asiakkaan vakituinen asuinosoite toisessa Pohjoismaassa.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuva ja siellä sairausvakuutettu voi esittää eurooppalaisen sairaanhoitokortin sijasta passin, josta tilitykseen liitetään kopio. Lisäksi SV210 – lomakkeella tule ilmoittaa asiakkaan vakituinen asuinosoite Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä vakituisesti asuvat eläkkeensaajat, joiden sairaanhoidon kustannuksista Suomi vastaa, saavat Kelan myöntämällä eläkkeensaajan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla suorakorvauksen ensihoidon ja kiireettömän sairaankuljetuksen kustannuksista samoin kuin Suomessa sairausvakuutetut.

Jos asiakas ei ole sairausvakuutettu EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, palveluntuottajan tulee periä sairaankuljetuksen kustannukset kokonaisuudessaan asiakkaalta.

Älä myönnä suorakorvausta, jos asiakkaalla ei ole esittää hyväksyttävää hoito-oikeustodistusta

Jos asiakas ei esitä hyväksyttävää hoito-oikeustodistusta, palveluntuottaja ei voi myöntää suorakorvausta. Tällöin palveluntuottajan tulee laskuttaa suoraan asiakasta. Jos asiakkaalla on oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen, hän voi hakea sitä jälkikäteen itse Kelasta.

Lue lisää