Muut työnantajien usein kysymät kysymykset

  1. Mistä saan ohjeita Y17-lomakkeen täyttämiseen?
  2. Miten saan yhteyden päätöksen antaneeseen käsittelijään?
  3. Miten toimin, jos työnantajalle annettua päätöstä ei ole tullut, vaikka rahat onkin jo maksettu työnantajan tilille?
  4. Miten toimin, jos päiväraha on hylätty, koska työntekijä ei ole antanut häneltä pyydettyä selvitystä?
  5. Miten ilmoitan muuttuneen tilinumeron?

Mistä saan ohjeita Y17-lomakkeen täyttämiseen?

Tutustu ohjeisiin Kela.fi/tyonantajat-sivuilla.  Jos teet ilmoituksen verkossa, tutustu myös asiointipalvelussa, tutustu myös asiointipalvelun pdf-oppaisiin  "Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle" tai "Näin haet äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa työnantajalle".

Jos et löydä vastausta näistä ohjeista, soita palvelunumeroon.

Miten saan yhteyden päätöksen antaneeseen käsittelijään?

Ota yhteys etuuskohtaiseen Kelan puhelinpalveluun. Puhelinpalvelu välittää tarvittaessa soittopyynnön päätöksen antaneelle käsittelijälle.

Jos aiemmin annetut palkanmaksutiedot ovat muuttuneet, esim. vuosiloman, työhönpaluun tai eläkkeelle siirtymisen vuoksi, anna mahdollisimman pian uusi palkkailmoitus joko asiointipalvelussa tai lomakkeella Y17.  Jos palkkatiedot eivät ole vielä annettavissa, lähetä "Lisäselvitys aiemmin lähetettyyn ilmoitukseen tai hakemukseen" tai Y17 lomake ilman palkkatietoja ja selosta tilanne Lisäselvitys-kohdassa.

Emme suosittele sähköpostin lähettämistä, koska siihen liittyy tietoturvariskejä.

Miten toimin, jos työnantajalle annettua päätöstä ei ole tullut, vaikka rahat onkin jo maksettu työnantajan tilille?

Soita Kelan puhelinpalveluun ja tiedustele päätöksestä. Kela tutkii asian ja antaa tarvittaessa uuden päätöksen.  

Miten toimin, jos päiväraha on hylätty, koska työntekijä ei ole antanut häneltä pyydettyä selvitystä?

Kehota työntekijää lähettämään pyydetyt tiedot Kelaan esim. verkkoasiointipalvelussa. Kun pyydetty selvitys saadaan, Kela käsittelee asian uudelleen ja antaa uuden päätöksen.

Miten ilmoitan muuttuneen tilinumeron?

Ilmoita muutos joko asiointipalvelussa tai lomakkeella Y17 niiden työntekijöiden osalta, joilla päiväraha on maksussa. Jos päivärahaa ei ole maksussa, tilinumeromuutosta ei tarvitse ilmoittaa.

Jos etuus on maksussa, anna palkkailmoitus uudelleen ja kirjoita Lisätietoja-kenttään tieto siitä, että ilmoitus annettu uudelleen tilinumeromuutoksen vuoksi. Ilmoita myös, jääkö aikaisempi tilinumero käyttöön, esim.  "Tilinumero muuttunut pp.kk.vvvv lukien. Tilinumero FI00000000000000000 ei ole enää työnantajan käytössä."

Viimeksi muokattu 16.2.2018
Sivu päivitetty 19.10.2012