Muutto Suomeen

Oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan ratkaistaan pääsääntöisesti sen perusteella, kuinka pitkästä oleskelusta on kysymys.

Vakinainen muutto Suomeen

Jos tarkoituksesi on muuttaa Suomeen vakinaisesti, kuulut yleensä Suomen sosiaaliturvaan muuttohetkestä lukien ja voit saada Kelan etuuksia.

Kela arvioi muuttosi vakinaisuutta. Arvioinnissa otetaan huomioon kokonaistilanteesi, johon vaikuttavat esimerkiksi paluumuutto Suomeen, työsopimus Suomessa tehtävää työtä varten sekä avioliitto tai muu läheinen perhesuhde Suomessa vakinaisesti asuvaan henkilöön. Yhden vuoden jo toteutunut oleskelusi Suomessa voidaan myöhemmin ottaa huomioon Suomessa asumisen vakinaisuuden arvioinnissa.

Lisäksi vaaditaan, että oleskelulupasi on myönnetty vähintään vuodeksi, jos olet velvollinen oleskeluluvan hankkimaan. Oleskelulupia myöntää Maahanmuuttovirasto. Pohjoismaiden ja EU- tai Eta-maan tai Sveitsin kansalaisena et tarvitse oleskelulupaa sosiaaliturvaa varten. Yli 3 kuukautta Suomessa oleskelevana EU- tai Eta-maan tai Sveitsin kansalaisena sinun on rekisteröitävä oleskelusi Maahanmuuttovirastossa 3 kuukauden kuluessa maahantulopäivästä.

Vakinaisesti Suomeen muuttavien on haettava Suomen sosiaaliturvan piiriin pääsyä Kelan asiointipalvelussa tai lomakkeella Y 77. Suomen sosiaaliturvaan kuuluville annetaan kirjallinen päätös asiasta. Myös Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.

Tilapäinen muutto Suomeen

Jos muutat Suomeen tilapäisesti asumaan, sinulla ei yleensä ole oikeutta Kelan sosiaaliturvaetuuksiin. Esimerkiksi opiskelijoiden katsotaan muuttavan Suomeen vain tilapäisesti, jos muuton ainoa syy on opiskelu.

Tietyissä tapauksissa kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin lyhytaikaisen työskentelysi perusteella.

Sinulla ei ole oikeutta Suomen sosiaaliturvaan, jos kuulut jonkin toisen maan sosiaaliturvaan tai työskentelet valtioiden välisessä järjestössä Suomessa. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi

  • toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä lähetetyt työntekijät
  • rajatyöntekijät, jotka muuttavat Suomeen tai jotka asuvat Suomessa, mutta työskentelevät toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä
  • vieraan valtion tai valtioiden välisen järjestön palveluksessa olevat työntekijät ja heidän perheenjäsenensä.

Jos muutat Suomeen tilapäisesti toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, sinulla on oikeus välttämättömään sairaanhoitoon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Lisätietoja ja lomakkeita

Viimeksi muokattu 3.1.2017
Sivu päivitetty 3.1.2017