Eläkeläisenä Suomessa

Suomeen muuttavalla eläkeläisellä on oikeus Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan, jos hänen katsotaan muuttavan Suomeen vakinaisesti asumaan. Eläkeläinen, joka ei ole EU-kansalainen, tarvitsee myös voimassaolevan oleskeluluvan.

EU- ja Eta-maista ja Sveitsistä tulevat eläkeläiset

EU-sääntöjen perusteella henkilöt, jotka eivät työskentele, kuuluvat asuinmaansa sosiaaliturvalainsäädännön piiriin. Lähtökohta on, että jokainen jäsenmaa ratkaisee oman lainsäädännön mukaisesti, voidaanko eläkeläistä pitää maassa asuvana vai ei. Kun muutat Suomeen toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, Kela selvittää hakemuksesi perusteella, onko Suomessa oleskelusi tilapäistä vai vakinaista. Pääset Suomen sosiaaliturvaan, jos muuttosi on tarkoitettu vakinaiseksi.

Vaikka et kuulu Suomen tai lähtömaasi sosiaaliturvaan, sinulla voi kuitenkin olla tietyin edellytyksin oikeus sairaanhoitoon Suomessa sinulle eläkettä maksavan maan kustannuksella. Oikeus sairaanhoitoon osoitetaan lähtömaasta saadulla lomakkeella E121.

Vakinaisesti Suomessa asuvana sinulla on oikeus sairaanhoitoon Suomessa sinulle eläkettä maksavan maan kustannuksella. Oikeus sairaanhoitoon osoitetaan lähtömaasta saadulla lomakkeella E121 tai S1.

Sosiaaliturvasopimusmaasta tulevat eläkeläiset

Muista sosiaaliturvasopimusmaista (ei koske Pohjoismaita) tulevien eläkkeensaajien tilannetta arvioidaan yksinomaan Suomeen muuton vakinaisuuden tai tilapäisyyden perusteella, sillä näissä sosiaaliturvasopimuksissa ei ole eläkkeensaajista tältä osin määräyksiä. Yleensä voit päästä Suomen sosiaaliturvaan, jos muuttosi on tarkoitettu vakinaiseksi.

Muista maista tulevat eläkeläiset

Muista kuin EU- ja Eta-maista, Sveitsistä ja sosiaaliturvasopimusmaista Suomeen muuttava eläkkeensaaja pääsee Suomen sosiaaliturvan piiriin, jos hänen tarkoituksenaan on muuttaa vakinaisesti Suomeen.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 22.5.2017
Sivu päivitetty 5.1.2015