Opiskelijana tai tutkijana Suomessa

Suomeen muuttavat opiskelijat ja tutkijat eivät yleensä kuulu Suomen sosiaaliturvaan, koska heidän oleskelunsa Suomessa katsotaan tilapäiseksi. Jos opiskelijalla muitakin syitä Suomessa oleskeluun, hän voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan.

Jos olosuhteesi opiskelun aikana muuttuvat ja vakinaisen asumisen ehdot täyttyvät, voit kuulua Suomen sosiaaliturvaan olosuhteiden muutoksesta lukien. Olosuhteiden muutokseksi voidaan katsoa esim. avioliitto Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön kanssa.

EU- ja Eta-maista ja Sveitsistä tulevat opiskelijat ja tutkijat

EU- ja Eta-maista ja Sveitsistä Suomeen muuttavat opiskelijat ja tutkijat eivät yleensä kuulu Suomen sosiaaliturvaan, koska heidän oleskelunsa Suomessa on tilapäistä. Heillä on kuitenkin oikeus välttämättömään sairaanhoitoon tilapäisen Suomessa oleskelun aikana asuinvaltionsa myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Jos työskentelet Suomessa opintojesi aikana, voit päästä työn keston ajaksi sosiaaliturvaan samoi ehdoin kuin muut Suomeen tulevat työntekijät. Sosiaaliturvaan kuuluminen edellyttää, että työskentelysi Suomessa kestää vähintään 4 kuukautta. Lisäksi viikkotyöaikaa ja palkkaa koskevien työskentelyn vähimmäisvaatimusten tulee täyttyä.

Kun työskentely päättyy, oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan ratkaistaan sen perusteella, asutko Suomessa tilapäisesti vai vakinaisesti.

Jos teet Suomessa tutkimustyötä tai jatko-opintoja suomalaisen, maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesti vakuutettavan apurahan turvin vähintään neljän kuukauden ajan, voit kuulua Suomen sosiaaliturvan piiriin tutkimustyösi tai jatko-opintojesi ajan. Sinun pitää hakea Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumista Kelasta. Ulkomaan apurahalla opiskelu tai tutkimustyö ei yleensä oikeuta sosiaaliturvaan.

Voit kuulua Suomen sosiaaliturvaan myös, jos sinulla on opiskelun, taiteellisen työn tai tutkimustyön lisäksi Suomessa oleskelulle muita syitä, jotka viittaavat Suomessa asumiseen.

Sosiaaliturvasopimusmaista tulevat opiskelijat ja tutkijat

Sosiaaliturvasopimuksissa ei ole opiskelijoita koskevia erityismääräyksiä. Jos tulet toisesta sosiaaliturvasopimusmaasta Suomeen opiskelemaan tai tekemään tutkimustyötä, et voi yleensä kuulua Suomen sosiaaliturvaan, koska oleskeluasi Suomessa pidetään tilapäisenä.

Jos työskentelet opintojesi tai tutkimustyön ohella Suomessa, voit kuulua Suomen sosiaaliturvaan työnteon ajaksi. Tämä edellyttää, että työsi täyttää sille asetetut vähimmäisvaatimukset.

Jos tulet toisesta Pohjoismaasta Suomeen opiskelijana tai tutkijana, oikeutesi sosiaaliturvaan ratkeaa yleensä samoin perustein kuin muista EU- tai Eta-maista tai Sveitsistä tulevien oikeudet.

Jos tulet Suomeen tekemään tutkimustyötä tai taiteellista työtä apurahalla, katsotaan Suomessa oleskelusi tilapäiseksi, etkä voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Jos tutkimustyösi tai taiteellinen työsi kestää yli vuoden, sinulla on rahoitus yli vuodeksi ja kaikki muutkin olosuhteesi viittaavat vakinaiseen Suomessa asumiseen, voit yleensä kuulua Suomen sosiaaliturvaan vakinaisen asumisesi perusteella.

Muista maista tulevat opiskelijat ja tutkijat

Jos tulet Suomeen opiskelemaan, tekemään taiteellista työtä tai tutkimustyötä muista maista, et yleensä voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan, koska oleskeluasi Suomessa pidetään tilapäisenä.

Jos työskentelet opintojesi tai tutkimustyön ohella Suomessa, voit kuulua Suomen sosiaaliturvaan työnteon aikana. Tämä edellyttää, että työsi täyttää työskentelylle asetetut vähimmäisvaatimukset

Jos tulet Suomeen tekemään tutkimustyötä tai taiteellista työtä apurahalla, katsotaan Suomessa oleskelusi tilapäiseksi, etkä voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Jos tutkimustyösi tai taiteellinen työsi kestää yli vuoden, sinulla on rahoitus yli vuodeksi ja kaikki muutkin olosuhteesi viittaavat vakinaiseen Suomessa asumiseen, voit yleensä kuulua Suomen sosiaaliturvaan vakinaisen asumisesi perusteella.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 29.3.2016
Sivu päivitetty 5.1.2015