Perheenjäsenenä Suomessa

Perheenjäseninä pidetään avio- ja avopuolisoa sekä rekisteröidyn parisuhteen osapuolta. Lisäksi perheenjäseninä pidetään alle 18-vuotiaita omia lapsia, ottolapsia ja samassa taloudessa asuvia puolison lapsia. Avopuoliso voidaan katsoa perheenjäseneksi, kun puolisot ovat asuneet yhdessä kuusi kuukautta.

Perheenjäsenen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan riippuu siitä, katsotaanko muutto tilapäiseksi vai vakinaiseksi.

Jos muuttosi liittyy yksinomaan toisen perheen jäsenen muuttoon, arvioidaan muuttosi vakinaisuus tai tilapäisyys yleensä sen mukaan, pidetäänkö perheesi töihin tai opiskelemaan tulevaa henkilöä Suomessa asuvana vai ei. Jos muutat Suomessa asuvan perheenjäsenesi luokse, pääset yleensä Suomen sosiaaliturvaan.

EU- ja Eta-maista ja Sveitsistä tulevat perheenjäsenet

EU-tilanteissa perheenjäseniin sovelletaan heidän asuinmaansa lainsääsäntöä. Heidän sosiaaliturvansa määräytyy kansallisten sääntöjen mukaisesti siinä maassa, jossa heidän katsotaan asuvan. EU- ja Eta-maista ja Sveitsistä Suomeen muuttavien työntekijöiden perheenjäsenten muutto Suomeen on arvioitava vakinaiseksi, jotta he voivat päästä Suomen sosiaaliturvaan.

  • Jos muuttosi liittyy yksinomaan toisen perheenjäsenen muuttoon, arvioidaan muuttosi vakinaisuus tai tilapäisyys yleensä sen mukaan, pidetäänkö perheesi töihin tai opiskelemaan tulevaa henkilöä Suomessa asuvana vai ei.
  • Jos oleskelet Suomessa tilapäisesti työskentelevän työntekijän perheenjäsenenä, sinulla saattaa olla oikeus sairaanhoitoon sekä perhe-etuuksiin Suomesta.
  • Jos muutat Suomeen lähetetyn työntekijän perheenjäseneneä, oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan arvioidaan muuton vakinaisuuden ja tilapäisyyden perusteella, vaikka lähetetty työtekijä eli puolisosi kuuluukin lähettävän maan sosiaaliturvaan.
  • Jos muutan Suomessa asuvan puolisosi luokse asumaan, sinulla on yleensä oikeus sosiaaliturvaan Suomesta.

 

Sosiaaliturvasopimusmaista tulevat perheenjäsenet

Sosiaaliturvasopimusmaista Suomeen muuttavien perheenjäsenten on useimmissa tapauksissa asuttava Suomessa vakinaisesti, jotta he voivat päästä Suomen sosiaaliturvaan. Muilta kuin Pohjoismaista muuttavilta edellytetään voimassa oleva oleskelulupa.

  • Jos muuttosi liittyy yksinomaan toisen perheenjäsenen muuttoon, arvioidaan muuttosi vakinaisuus tai tilapäisyys yleensä sen mukaan, pidetäänkö perheesi töihin, työkomennukselle tai opiskelemaan tulevaa henkilöä Suomessa asuvana vai ei.
  • Jos muutat Suomessa asuvan puolisosi luokse asumaan ja sinulla on vaadittu oleskelulupa, sinulla on yleensä oikeus sosiaaliturvaan Suomesta.
  • Jos oleskeluasi Suomessa pidetään tilapäisenä, mutta aloitat myöhemmin työn Suomessa, oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan määräytyy työntekijöitä koskevien sääntöjen perusteella. 

Sopimusmaista tulevien lähetettyjen työntekijöiden perheenjäsenet

Eräissä sopimuksissa edustustossa työskentelevällä, paikalta palkatulla henkilöllä on oikeus valita, kumman sopimusmaan sosiaaliturvan piiriin hän haluaa kuulua. Työntekijän valinta ei vaikuta siihen, minkä maan sosiaaliturvan piiriin perheenjäsen kuuluu.

USA

USA:sta Suomeen lähetetyn työntekijän mukana seuraavat perheenjäsenet kuuluvat sopimuksen kattamien etuuksien osalta USA:n sosiaaliturvan piiriin. Sopimus koskee ainoastaan kansan- ja perhe-eläkettä, sairausvakuutusta ja lapsilisää. Jotta voit päästä Suomen sosiaaliturvaan, sinun on asuttava Suomessa vakinaisesti.  Voit tietyissä tilanteissa kuulua Suomen sosiaaliturvaan myös oman Suomessa työskentelysi perusteella.

Kanada

Kanadan sosiaaliturvasopimus koskee vain kansan- ja perhe-eläkkeitä. Jos puolisosi on lähetettynä työntekijänä Suomessa ja kuuluu Kanadan sosiaaliturvaan, voi sinulla perheenjäsenenä olla kuitenkin oikeus Suomen sosiaaliturvaan, jos muuttoasi pidetään vakinaisena. Voit tietyissä tilanteissa kuulua Suomen sosiaaliturvaan myös oman Suomessa työskentelysi perusteella.

Australia

Australian sosiaaliturvasopimuksen perusteella Australian sosiaaliturvaan edelleen kuuluvan työntekijän mukana muuttavat perheenjäsenet kuuluvat sopimuksen kattamien etuuksien osalta edelleen Australian sosiaaliturvan piiriin. Sopimus koskee ainoastaan kansaneläkettä. Jos puolisosi on lähetettynä työntekijänä Suomessa ja kuuluu Australian sosiaaliturvaan, voi sinulla perheenjäsenenä olla kuitenkin oikeus Suomen sosiaaliturvaan, jos muuttoasi pidetään vakinaisena. Voit tietyissä tilanteissa kuulua Suomen sosiaaliturvaan myös oman Suomessa työskentelysi perusteella.

Israel

Israelista Suomeen lähetettyjen työntekijöiden sekä valtion, muun julkisen sektorin tai edustuston palveluksessa olevan työntekijän perheenjäsenet kuuluvat Israelin sosiaaliturvan piiriin sopimuksen kattamien etuuksien osalta.

Jotta voit päästä Suomen sosiaaliturvaan, sinun on asuttava Suomessa vakinaisesti.  Voit tietyissä tilanteissa kuulua Suomen sosiaaliturvaan myös oman Suomessa työskentelysi perusteella.

Quebec

Quebecin sopimusjärjestelyn mukaan Quebecistä Suomeen lähetetyn työntekijän mukana seuraavat perheenjäsenet kuuluvat Kanadan ja Quebecin sosiaaliturvan piiriin sopimuksen kattaman sosiaaliturvan osalta. Jotta voit päästä Suomen sosiaaliturvaan, sinun on asuttava Suomessa vakinaisesti.  Voit tietyissä tilanteissa kuulua Suomen sosiaaliturvaan myös oman Suomessa työskentelysi perusteella.

 

Muista maista tulevat perheenjäsenet

Muista kuin EU- ja Eta-maista, Sveitsistä ja sosiaaliturvasopimusmaista perhesyistä Suomeen muuttavana sinulla on oikeus Suomen sosiaaliturvaan, jos kyseessä on vakinainen muutto ja sinulla on vähintään vuoden oleskelulupa.

  • Jos muuttosi liittyy yksinomaan toisen perheenjäsenen muuttoon, arvioidaan muuttosi vakinaisuus tai tilapäisyys yleensä sen mukaan, pidetäänkö perheesi töihin, työkomennukselle tai opiskelemaan tulevaa henkilöä Suomessa asuvana vai ei.
  • Jos muutat Suomessa asuvan puolisosi luokse asumaan ja sinulla on vaadittu oleskelulupa, sinulla on yleensä oikeus sosiaaliturvaan Suomesta.
  • Jos oleskeluasi Suomessa pidetään tilapäisenä, mutta aloitat myöhemmin työskentelyn Suomessa, oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan määräytyy työntekijöitä koskevien sääntöjen perusteella.

Sinun ei katsota asuvan Suomessa vakinaisesti, jos olet toisen valtion edustustossa tai valtioiden välisessä järjestössä työskentelevän henkilön samassa taloudessa asuva perheenjäsen. Jos olet jo ennen edustustossa tai järjestössä tapahtuvan työskentelyn aloittamista asunut vakinaisesti Suomessa, voidaan sinut edelleen pitää Suomen sosiaaliturvassa.

Jos työskentelet itse Suomessa, oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan määräytyy työntekijöitä koskevien sääntöjen perusteella.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 29.3.2016
Sivu päivitetty 5.1.2015