Muutto ulkomaille

Ulkomaille muutosta ja tilapäisestäkin oleskelusta ulkomailla on aina ilmoitettava Kelaan. Myös paluusta Suomeen on ilmoitettava.

Kun tarkoituksena on viipyä yli vuosi ulkomailla

Ulkomaille muuttavien oikeus Suomen sosiaaliturvaan ratkaistaan pääsääntöisesti oleskelun keston perusteella.

Alle vuosi ulkomailla eli tilapäinen muutto ulkomaille

Jos tarkoituksenasi on muuttaa ulkomaille alle vuodeksi eli tilapäisesti, kuulut ulkomailla oleskelusi ajan yleensä Suomen sosiaaliturvaan ja olet oikeutettu Kelan etuuksiin.

Yli vuosi ulkomailla eli vakinainen muutto ulkomaille

Jos taas tarkoituksenasi on olla ulkomailla yli vuoden ajan, muuttoasi pidetään vakinaisena, jolloin oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan päättyy useimmissa tapauksissa muuttoajankohtaan.

Jos alun perin alle vuodeksi eli tilapäiseksi suunniteltu ulkomailla oleskelu kestääkin yli vuoden eli muuttuu vakinaiseksi, päättyy oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan olosuhteiden muutoksesta lukien. Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.

Töihin toiseen EU-maahan?

Jos lähdet töihin toiseen EU- tai Eta-maahan, siirryt työskentelymaasi sosiaaliturvan piiriin, vaikka työskentelysi kestäisi alle vuoden. Lue lisää ulkomailla työskentelevien sosiaaliturvasta kohdasta Työntekijänä ulkomaille.

Säännöllisesti yli puolet vuodesta ulkomalla

Ulkomailla säännöllisesti yli puolet vuodesta oleskelevilla henkilöillä ei yleensä ole oikeutta Suomen sosiaaliturvaan. Jos siteesi Suomeen ovat kuitenkin edelleen kiinteät, voit säilyä Suomen sosiaaliturvassa. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa otetaan huomioon yksilölliset olosuhteet, kuten asumisaika Suomessa ja ulkomailla, perhesiteet, asumisolosuhteet ja toistuva oleskelu Suomessa.

Kelan etuudet on jaettu kahteen ryhmään sen perusteella, maksetaanko niitä tilapäisesti tai vakinaisesti ulkomailla oleskeleville. Joitakin etuuksia ei makseta ulkomaille lainkaan. Tarkemmin etuuksista kerrotaan kohdassa Etuuksien maksu.

Voit hoitaa Kela-asioitasi verkossa myös ulkomailla

Kelan asiointipalvelussa voit:

  • tehdä ilmoituksen ulkomaille muutosta
  • hakea sosiaaliturvan säilymistä ulkomaille muutettaessa
  • tarkistaa Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen
  • ilmoittaa, jos olosuhteesi ulkomailla ovat muuttuneet (esim. työskentelyn aloittaminen)
  • ilmoittaa paluupäiväsi
  • palatessasi hakea Suomen sosiaaliturvaan pääsyä
  • Hakemusten liitteet voit toimittaa Kelaan verkossa tai postitse.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 29.3.2016
Sivu päivitetty 19.10.2012