Eläkeläisenä ulkomaille

Eläkeläisiin sovelletaan samoja tilapäisen ja vakinaisen asumisen periaatteita kuin muihinkin ulkomaille muuttaviin. Tavallisesti siis alle vuodeksi ulkomaille muuttavat eläkeläiset säilyttävät oikeutensa Suomen sosiaaliturvaan, mutta yli vuoden ulkomailla asuvat eläkeläiset eivät ole oikeutettuja Kelan etuuksiin. Myös eläkeläisten on ilmoitettava ulkomaille muutosta Kelaan.

Ulkomailla säännöllisesti yli puolet vuodesta oleskelevilla eläkeläisillä ei yleensä ole oikeutta Suomen sosiaaliturvaan. Jos siteesi Suomeen ovat ulkomailla asumisesta huolimatta kiinteät, voit edelleen kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Rajatapauksissa voidaan arvioida, mihin maahan sinulla on kiinteimmät siteet. Tällöin otetaan huomioon esimerkiksi

  • asuttu aika Suomessa ja ulkomailla
  • perhesiteet
  • asumisolosuhteet
  • toistuva oleskelu Suomessa sekä
  • eläkkeen maksajamaa.

Sinulle voidaan yleensä maksaa edelleen eläkettä Suomesta, vaikka et enää kuuluisi Suomen sosiaaliturvaan. Tarkemmin eläkkeiden maksamisesta ulkomaille voit lukea kohdasta Etuuksien maksu.

Lisätietoja

Eläkeläisenä EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä

Alle vuodeksi EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin muuttava eläkkeensaaja

Alle vuodeksi toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin muuttava eläkkeensaaja on oikeutettu Kelan etuuksiin myös ulkomailla oleskelunsa ajan. Sama koskee eläkkeensaajaa, joka oleskelee säännöllisesti ulkomailla yli puolet vuodesta, mutta jolla on kuitenkin kiinteät siteet Suomeen.

Yli vuodeksi ulkomaille muuttava eläkkeensaaja

Eläkkeensaaja, joka muuttaa ulkomaille yli vuodeksi, ei sen sijaan voi enää kuulua Suomen sosiaaliturvan piiriin. Se, pääsetkö uuden asuinmaasi sosiaaliturvan piiriin, riippuu kyseisen maan lainsäädännöstä. Tämä kannattaa aina selvittää ennen muuttoa.

Vaikka et enää kuuluisi Suomen sosiaaliturvan piiriin, sinulla on kuitenkin tietyin edellytyksin oikeus sairaanhoitoon ulkomailla Suomen kustannuksella. Tällöin edellytetään, että sinulle maksetaan Suomesta EU-lainsäädännön piiriin kuuluvaa lakisääteistä eläkettä, ja että et saa EU-lainsäädännön piiriin kuuluvaa eläkettä asuinmaastasi. Lakisääteisiä eläkkeitä eivät ole esimerkiksi vapaaehtoiset ja työehtosopimuspohjaiset eläkkeet, eli et voi saada sairaanhoitoa ulkomailla Suomen kustannuksella, jos saat Suomesta vain näitä eläkkeitä. Oikeus sairaanhoitoon osoitetaan Kelasta saatavalla lomakkeella E121 tai S1.

Jos olet työntekijänä ansainnut eläkettä toisesta EU- tai Eta-maasta työurasi aikana, sinulle maksetaan kertynyt eläke siihen maahan, jonne asetut viettämään eläkepäiviäsi. Sinun tulee hakea eläkettä asuinmaasi eläketurvasta vastaavalta viranomaiselta. Pääsääntöisesti Suomesta tuleva eläke verotetaan asuinmaassa. Suomi perii sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun EU- tai Eta-maassa asuvan eläkkeestä, mikäli Suomi vastaa eläkkeensaajan sairaanhoidon kustannuksista.

Tilapäisesti ulkomaille muuttavien eläkeläisten sairaanhoito

Eläkkeensaaja on myös Suomessa sairausvakuutettu eli hänellä on käytössään Kela-kortti ja hän voi käyttää Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluihin kuntalaisen asiakasmaksulla.Tilapäisesti ulkomailla oleskeleva eläkkeensaaja saa oleskeluvaltiossaan lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa Kelan myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Eläkeläinen maksaa sosiaalivakuutusmaksunsa normaalitapaan Suomeen.

Vakituisesti ulkomailla asuvan eläkeläisen sairaanhoito

Eläkkeensaajaan, joka muuttaa vakituisesti (yli 12 kuukautta) toiseen EU- tai Eta-valtioon tai Sveitsiin, ei yleensä sovelleta Suomen asumisperusteista sosiaaliturvalainsäädäntöä eikä hän ole muuttopäivästään alkaen enää Suomessa sairausvakuutettu. Eläkkeensaaja ei tällöin ole oikeutettu Kela-korttiin vaan se pitää palauttaa Kelaan. Myös muutosta pitää ilmoittaa Kelaan.Vakituisesti toisessa EU-maassa asuvat eläkeläiset, jotka saavat eläkettä vain Suomesta, voivat saada sairaanhoitonsa toisessa maassa Suomen kustannuksella. Näin siis siitä huolimatta, etteivät henkilöt eivät muuttonsa jälkeen ole enää sairausvakuutettuja Suomessa. Oikeus sairaanhoitoon toisessa EU-maassa osoitetaan Kelan myöntämällä lomakkeella E121 tai S1.

Kun muutat ulkomaille, ilmoita muutostasi verkossa Kelan asiointipalvelussa. Voit ilmoittaa muutosta myös lomakkeella Y 38, jolla voit pyytää lomakkeen E121 tai S1, joita tarvitset, kun rekisteröidyt asuinpaikkasi sairausvakuutuslaitoksessa. Lomake E121 tai S1 rekisteröidään vain yhdessä maassa kerrallaan. Jos muutat nykyisestä asuinmaastasi toiseen EU-maahan, ilmoita asiasta Kelaan. Kela peruuttaa voimassa olevan lomakkeesi ja myöntää sinulle uuden lomakkeen rekisteröitäväksi uuden asuinmaasi sairausvakuutuslaitoksessa.

Eläkkeensaaja, jonka sairaanhoitokustannuksista Suomi vastaa, on velvollinen maksamaan sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun Suomeen. Maksun toimeenpanee Verohallinto.

Suomessa tilapäisesti oleskellessaan eläkkeensaajalla on 1.1.2014 alkaen oikeus tarvitsemaansa sairaanhoitoon Suomen julkisessa terveydenhuollossa kuntalaisen asiakasmaksulla. Oikeutensa eläkeläinen todistaa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Eläkkeensaajalla on 1.1.2014 alkaen oikeus tarvitsemaansa sairaanhoitoon Suomen julkisessa terveydenhuollossa kuntalaisen asiakasmaksulla, kun hän oleskelee Suomessa tilapäisesti. Eläkkeensaajana voit todistaa oikeutesi sairaanhoitoon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Pysyvästi toisessa  EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä asuvilla eläkeläisillä on oikeus tarvitsemaansa sairaanhoitoon tilapäisen Suomessa oleskelun aikana. Oikeutensa he todistavat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (limenvihreä). Tarkempaa tietoa asiasta saat tämän sivun alalaidan kohdasta Eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Eläkeläisenä sosiaaliturvasopimusmaissa

Muiden sosiaaliturvasopimusmaiden (ei koske Pohjoismaita) osalta ratkaisevaa on muuton tilapäisyys tai vakinaisuus. Jos muutat sosiaaliturvasopimusmaahan yli vuodeksi, et voi enää kuulua Suomen sosiaaliturvan piiriin muiden kuin sopimuksen kattamien etuuksien osalta. Selvitä tällöin oikeutesi uuden asuinmaasi sosiaaliturvaan paikallisesta sosiaaliturvalaitoksesta.

USA, Kanada, Chile ja Israel

USA:n, Kanadan, Chilen ja Israelin sosiaaliturvasopimukset koskevat kansan- ja perhe-eläkkeitä. Australian sosiaaliturvasopimus koskee vanhuuseläkettä. Sinulle voidaan maksaa näitä etuuksia Suomesta, vaikka muuttaisit sopimusmaahan yli vuodeksi. Lisäksi Chilen sopimus oikeuttaa sopimusmaiden eläkeläiset sairaanhoitoon sopimusvaltioissa.

Sairaanhoito Chilessä

Chilen sosiaaliturvasopimuksen nojalla henkilö, joka saa eläkettä Suomesta tai Chilestä ja asuu toisen sopimusvaltion alueella, on oikeutettu sairaanhoitoon samoin ehdoin kuin asuinvaltion lainsäädännön piiriin kuuluvat eläkeläiset. Chilessä asuvan eläkkeensaajan terveydenhuoltomaksuun vaikuttavat myös ulkomailta maksettavat eläkkeet. Terveydenhuoltomaksun määräämistä varten Kelan Ulkomaan yksikkö antaa eläkkeensaajalle pyynnöstä todistuksen (lomake FI/CL 5) Suomesta myönnetyistä eläkkeistä.

Eläkeläisenä muissa maissa

Muihin kuin EU- tai Eta-maihin, Sveitsiin ja sosiaaliturvasopimusmaihin muuttavien eläkkeensaajien sosiaaliturva ratkaistaan yksinomaan ulkomaille muuton keston perusteella. Jos muutat ulkomaille enintään vuodeksi, kuulut Suomen sosiaaliturvaan ja sinulla on oikeus Kelan maksamiin etuuksiin, koska muuttoasi pidetään tilapäisenä. Jos muutat Suomesta ja tarkoituksenasi on oleskella ulkomailla yli vuoden ajan, päättyy oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan muuttopäivääsi.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 5.8.2015
Sivu päivitetty 5.8.2015