Etuuksien maksu ulkomaille

Kelan etuudet on jaettu kahteen ryhmään sen perusteella, maksetaanko niitä tilapäisesti tai vakinaisesti ulkomailla oleskeleville. Seuraavia etuuksia voit tietyissä tapauksissa saada, vaikka asuisit yli vuoden ulkomailla esimerkiksi lähetettynä työntekijänä, valtion virkamiehenä, opiskelijana tai heidän perheenjäseninään:

  • kansan- ja perhe-eläke
  • lapsilisä
  • äitiysavustus ja
  • yleinen asumistuki (vain Suomessa sijaitsevan asunnon kustannuksiin).

Tilapäinen vai vakinainen muutto?

Pääsääntö on, että jos asut ulkomailla tilapäisesti eli alle vuoden, kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin ja sinulla on oikeus Kelan etuuksiin aivan kuin asuisit Suomessa. Maksussa olevien etuuksien maksamista siis jatketaan ulkomaille, ja uusia etuuksia voidaan myöntää hakemuksesta. Jos taas asut ulkomailla vakinaisesti eli yli vuoden, et pääsääntöisesti voi saada Kelan etuuksia. Etuuksien saaminen lakkaa siihen hetkeen, kun muutat ulkomaille.

Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen voi tarkistaa verkossa.

Asumiseen perustuvissa järjestelmissä, kuten Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, saatetaan edellyttää tietynpituista asumiskautta eli odotusaikaa etuuden saamiseksi. Suomessa odotusaikaa vaaditaan äitiyspäivärahan, kansaneläkkeen, leskeneläkkeen ja eläkettä saavan hoitotuen saamiseksi. Odotusaika kuitenkin karttuu myös, jos kuulut toisen EU- tai Eta-maan tai Sveitsin sosiaaliturvan piiriin ennen muuttoasi Suomeen.

Tässä osiossa kerrotaan, mitä Kelan etuuksia voidaan maksaa ulkomaille ja mitä jo saamillesi etuuksille käy ulkomaille muuton yhteydessä. Osio kattaa yleisimmät tilanteet. Ennen muuttoa sinun kannattaa aina selvittää Kelasta, maksetaanko saamiasi etuuksia ulkomaille.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 29.3.2016
Sivu päivitetty 19.10.2012