Muissa elämäntilanteissa

Työttömät työnhakijat

Työnhakijana EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä

Haen töitä EU- tai Eta-maista tai Sveitsistä 3 kuukauden ajan

Työttömät voivat hakea työtä toisesta EU- ja Eta-maasta ja Sveitsistä kolmen kuukauden ajan ja saada tältä ajalta Suomesta samansuuruista peruspäivärahaa tai ansiosidonnaista päivärahaa kuin mitä hänelle maksettaisiin työnhaun tapahtuessa Suomessa.

Työnhakumaahan saapuessasi sinun on seitsemän päivän kuluessa ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi. Sinulla on oltava mukana Kelan tai työttömyyskassan myöntämä todistus oikeudesta työttömyysturvaan eli lomake U2. Jos löydät kolmen kuukauden kuluessa töitä, siirryt useimmissa tapauksissa työskentelymaasi sosiaaliturvan piiriin.

Jos et löydä töitä, sinun on palattava Suomeen kolmen kuukauden määräajan puitteissa, jotta oikeutesi suomalaiseen työttömyysturvaan säilyy. Jos jäät ulkomaille yli kolmeksi kuukaudeksi, oikeutesi muuhun Suomen sosiaaliturvaan kuin työttömyyspäivärahaan ratkaistaan sen perusteella, onko asuminen ulkomailla tilapäistä vai vakinaista eli kestääkö se alle vai yli vuoden. Mikäli kyse on vakinaisesta muutosta ulkomaille, oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan päättyy samaan hetkeen kuin oikeutesi työttömyysturvaan on päättynyt.

Sinulla on tilapäisen ulkomailla oleskelun aikana oikeus äkillisen sairauden vaatimaan hoitoon työnhakumaassasi eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Oleskelen tilapäisesti EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja haen töitä Suomesta

Jos olet Suomessa työnhakijana ja pidä työnhakusi voimassa Suomen työvoimaviranomaisen edellyttämällä tavalla, sinulle voidaan maksaa työttömyysetuuksia Suomesta tilapäisen EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä oleskelun ajalta. Tilapäisenä oleskeluna pidetään korkeintaan yhden vuoden oleskelua, jolloin sinulla on oikeus Suomen sosiaaliturvaan.

Työnhakijana sosiaaliturvasopimusmaissa

Työnhakija voi lähteä toiseen Pohjoismaahan työnhakuun samoin ehdoin kuin toiseen EU- tai Eta-maahan.

Jos muutat muuhun sosiaaliturvasopimusmaahan, sinulle maksetaan työttömyysetuuksia vain tilapäisen oleskelun ajalta. Tämä edellyttää, että olet Suomessa työttömänä työnhakijana ja pidät työhaun voimassa työvoimaviranomaisen edellyttämällä tavalla. Tilapäisenä oleskeluna pidetään korkeintaan yhden vuoden oleskelua, jolloin sinulla on osittain oikeus Suomen sosiaaliturvaan.

Työnhakijana muissa maissa

Muihin kuin EU- tai Eta-maihin tai Sveitsiin tai sosiaaliturvasopimusmaahan muuttavalle maksetaan työttömyysetuuksia vain tilapäisen oleskelun ajalta. Tämä edellyttää, että olet Suomessa työttömänä työnhakijana ja pidät työhaun voimassa työvoimaviranomaisen edellyttämällä tavalla. Tilapäisenä oleskeluna pidetään korkeintaan yhden vuoden oleskelua, jolloin sinulla on osittain oikeus Suomen sosiaaliturvaan. Jos oleskelu kestää yli vuoden, oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan päättyy maastamuuttohetkeen.

Voit lukea lisää ulkomaille maksettavasta työttömyysturvasta kohdasta Etuuksien maksu.

Työharjoittelijat ja au pairit

EU- ja Eta-maat ja Sveitsi

Työharjoittelijat ja au pairit työskentelevät usein niin lyhyitä jaksoja tai saavat työstään niin vähäistä palkkaa, etteivät he pääse työskentelyvaltionsa sosiaaliturvan piiriin. Näissä tapauksissa voit säilyä Suomen sosiaaliturvassa, jos oleskelu ulkomailla kestää enintään vuoden. Jos työ kuitenkin ylittää työaikaan ja palkkaan liittyvät vähimmäisvaatimukset, siirryt työskentelyvaltiosi sosiaaliturvan piiriin, etkä samanaikaisesti voi kuulua Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Sosiaaliturvasopimusmaat

Sosiaaliturvasopimusmaihin työharjoittelijaksi tai au pairiksi lähtevien oikeus sosiaaliturvaan ratkaistaan pääasiassa muuton tilapäisyyden tai vakinaisuuden perusteella. Jos tekemäsi työ kuitenkin ylittää työaikaan ja palkkaan liittyvät vähimmäisvaatimukset, siirryt työskentelyvaltion sosiaaliturvan piiriin sopimuksen kattamien etuuksien osalta.

Muut maat

Muihin kuin EU- ja Eta-maihin, Sveitsiin ja sosiaaliturvasopimusmaihin työharjoittelijaksi tai au pairiksi lähtevien oikeus sosiaaliturvaan ratkaistaan yksinomaan oleskelun oletetun keston perusteella. Jos ulkomailla oleskelun on tarkoitus kestää enintään vuoden, kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin. Jos oleskelu tulee kestämään yli vuoden, menetät oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan maasta muuttaessasi. Selvitä kuitenkin aina mahdollisuutesi päästä työskentelymaasi sosiaaliturvan piiriin.

Varusmiehet ja siviilipalvelus

EU- ja Eta-maat ja Sveitsi

Jos lähdet toiseen EU- ja Eta-maahan tai Sveitsiin suorittamaan varusmies- tai siviilipalvelusta, kuulut sen maan sosiaaliturvan piiriin, jossa palvelus suoritetaan.

Sosiaaliturvasopimusmaat

Sosiaaliturvasopimusmaihin varusmies- tai siviilipalvelusta suorittamaan lähtevien oikeus Suomen sosiaaliturvaan ratkaistaan Suomesta muuton tilapäisyyden tai vakinaisuuden perusteella.

Muut maat

Muihin kuin EU- ja Eta-maihin, Sveitsiin ja sosiaaliturvasopimusmaihin varusmies- tai siviilipalvelusta suorittamaan lähtevien oikeus Suomen sosiaaliturvaan ratkaistaan yksinomaan oleskelun keston perusteella. Jos ulkomailla oleskelun on tarkoitus kestää enintään vuoden, kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin. Jos oleskelu tulee kestämään yli vuoden, menetät oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan maasta muuttaessasi.

Urheilijat

Ulkomailla urheilijana työskentelevät kuuluvat yleensä työskentelymaansa sosiaaliturvan piiriin, jos kyseessä on EU- tai Eta-maa tai Sveitsi sekä sosiaaliturvasopimusmaa silloin, kun etuus on sopimuksen piirissä. Muissa tilanteissa oikeus Suomen sosiaaliturvaan riippuu siitä, oletko muuttamassa ulkomaille vakinaisesti vai tilapäisesti.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 29.3.2016
Sivu päivitetty 5.1.2015