Työntekijänä ulkomaille

Ulkomaille töihin muuttavien oikeus Suomen sosiaaliturvaan määräytyy ulkomailla oleskelun keston mukaan. Pääsääntö on, että jos työskentelet ulkomailla alle vuoden, säilytät oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan. Jos taas työskentelet ulkomailla yli vuoden, menetät useimmissa tapauksissa oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan.

EU- ja Eta-maihin ja Sveitsiin töihin muuttavien kohdalla kuitenkin poiketaan tilapäisen oleskelun säännöstä, sillä jo lyhytkin työskentely näissä maissa riittää yleensä siirtämään sinut työskentelymaasi sosiaaliturvan piiriin. EU-sääntöjen perusteella voit kuulua vain yhden valtion sosiaaliturvaan kerrallaan, ja yleensä tämä maa on se, jossa työskentelet.

Joissakin tapauksissa ulkomailla yli vuoden työskentelevät henkilöt voivat säilyä Suomen sosiaaliturvan piirissä. Lähetetyt työntekijät kuuluvat hakemuksesta ja virkamiehet ilman hakemusta Suomen sosiaaliturvaan ulkomaankomennuksensa ajan. Poikkeuksena ovat EU- ja Eta-maihin tai Sveitsiin lähetettävät virkamiehet. Työnantajan pitää ilmoittaa Kelaan virkamiehen ulkomailla tekemästä työstä. Lähetettyjen työntekijöiden ja virkamiesten perheenjäsenten pitää hakea Suomen sosiaaliturvassa säilymistä.

Kelan toimivaltaan kuuluu päättää Suomen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta niiden työntekijöiden osalta, jotka lähetetään työhön muihin kuin EU- ja Eta-maihin tai sosiaaliturvasopimusmaihin. Kela päättää sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta myös lähetettyjen työntekijöiden mukana ulkomaille seuraaviin perheenjäseniin. Eläketurvakeskus puolestaan tekee ratkaisun EU- ja Eta-maihin, Sveitsiin ja sosiaaliturvasopimusmaihin lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvasta.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 29.3.2016
Sivu päivitetty 5.1.2015