Kelan neuvottelukunta

Kansaneläkelaitoksen neuvottelukunnan tehtävänä on edistää ja kehittää sosiaaliturvan toteuttamiseen osallistuvien viranomaisten ja yhteisöjen yhteistyötä sekä palvelujen käyttäjien näkökulman huomioon ottamista.

Kelan hallitus asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen toimintakausi on 1.4.2017–31.3.2020

Puheenjohtaja
Aaltonen Elli
, pääjohtaja, Kela

Jäsenet
Juha Majanen
, budjettineuvos
Valtiovarainministeriö

Outi Antila, ylijohtaja
Sosiaali- ja terveysministeriö

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tiina Korhonen, vs. hallitusneuvos
Työ- ja elinkeinoministeriö

Paula Ilveskivi, lakimies
AKAVA ry

Riitta Työläjärvi, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Harri Hellstén, työmarkkina-asioiden päällikkö 
Suomen Yrittäjät ry

Leea Hiltunen, puheenjohtaja
Kristillinen eläkeliitto Krell ry ja Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n ehdokas

Petri Pohjonen, pääjohtaja
Invalidiliitto ry

Ismo Partanen, toiminnanjohtaja
Lääkäripalveluyritykset ry

Marja Tuomi, toiminnanjohtaja
Omaishoitajat ja läheiset –liitto ry

Eero Kivinen, sosiaalipoliittinen asiantuntija
Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto –SAKKI ry

Antti Hallia, asiantuntija
Suomen opiskelijakuntien liitto –SAMOK ry

Leila Salonen, toiminnanjohtaja
Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry

Tarja Myllärinen, johtaja
Suomen kuntaliitto

Sakari Karjalainen, pääsihteeri
Syöpäjärjestöstä Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTEn edustaja

Tuija Brax, pääsihteeri
Suomen sydänliitto ry

Eero Manninen, pääsihteeri
Suomen Ylioppilaskuntien liitto SYL ry

Jonas Laxåback, verksamhetsledare
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f

Juhani Eskola, pääjohtaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Pekka Nikulainen, johtaja
Suomen Olympiakomitea ry

Kari Lankinen, kehitysjohtaja
Väestöliitto ry:stä

Tiina Norppa, työsuojelun päävaltuutettu
Kelan toimihenkilöt ry:stä.

Viimeksi muokattu 3.5.2017
Sivu päivitetty 13.5.2015