Siirry sisältöön

Sairausvakuutusasiain neuvottelukunta

Neuvottelukunta toimii Kelan apuna sairausvakuutusta koskevissa asioissa. Sen tehtävänä on edistää ja kehittää sairausvakuutuksen toteuttamiseen osallistuvien keskinäistä yhteistyötä, tehdä Kelan hallitukselle esityksiä ja antaa sille lausuntoja sairausvakuutusta koskevien selvitysten ja tutkimusten suorittamiseksi sekä sairausvakuutuslain soveltamista ja sairausvakuutuksen kehittämistä koskevista asioista.

Valtioneuvosto nimittää sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen toimintakausi on 1.5.2016–30.4.2019.

Puheenjohtaja
Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, Kansaneläkelaitos

Varapuheenjohtaja
Etuusjohtaja Anne Neimala, Kansaneläkelaitos

Sihteeri
Ryhmäpäällikkö Helena Ahponen, Kansaneläkelaitos

Jäsenet

Varajäsenet

Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Sosiaali- ja terveysministeriö

Lääkintöneuvos Taina Mäntyranta, Sosiaali- ja terveysministeriö

Johtaja Liisa Siika-aho, Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallitusneuvos, Pekka Humalto, Sosiaali- ja terveysministeriö

Terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski, Suomen Lääkäriliitto

Toiminnanjohtaja Matti Pöyry, Suomen Hammaslääkäriliitto ry

Ylilääkäri Jan Schugk, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Asiantuntija Eveliina Vigelius, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glantz, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Asiantuntijalääkäri Kari Haring, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Terveys- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Lakimies Paula Ilveskivi, AKAVA ry

Kansanedustaja Martti Talja, Eduskunta

Kansanedustaja Ritva Elomaa, Eduskunta