Sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävä on käsitellä sairausvakuutukseen liittyviä lääketieteellisiä kysymyksiä.

Kelan hallitus asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen toimikausi on 1.3.2016–28.2.2019

Neuvottelukunnan puheenjohtaja
Autti-Rämö Ilona, johtava ylilääkäri, Kela

Neuvottelukunnan varapuheenjohtaja ja jäsen
Meurman Jukka
, professori, Helsingin yliopisto

Sihteeri ja jäsen
Kallio-Laine Katariina
, asiantuntijalääkäri, Kela

Jäsenet

Hirvensalo Eero, dosentti, HYKS

Holi Tarja, johtaja, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Huupponen Risto, professori, Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta

Kivelä Tero, professori, HYKS

Kosunen Elise, Tampereen yliopiston lääketieteellinen tiedekunta

Mäkelä Marjukka, professori, FinOHTA

Pärnänen Heikki, lääketiet.lis. Suomen Lääkäriliitto

Pöyry Matti, toiminnanjohtaja, Suomen Hammaslääkäriliitto ry

Ranki Annamari, professori, HYKS

Räsänen Kimmo, Itä-Suomen yliopiston lääketieteellinen tiedekunta

Strandberg Timo, professori, Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta

Tiitinen Aila, professori, HYKS

Turpeinen Miia, dosentti, arviointiylilääkäri, HYKS


Asiantuntijat

Eronen Marianne, asiantuntijalääkäri, Kela

Helminen Sari, asiantuntijahammaslääkäri, Kela

Järvinen Asko, dosentti, HYKS

Kalliokoski Annikka, ylilääkäri, Fimea

Komulainen Jorma, päätoimittaja, Duodecim

Kruuti Jaana, yliproviisori, Kela

Kälviäinen Reetta, professori, Kuopion yliopistollinen keskussairaala

Laine Juhani, dosentti, Turun yliopisto

Laukkala Tanja, asiantuntijalääkäri, Kela

Lehto Matti, johtaja, professori, Tampereen yliopisto

Mäkelä Mika, dosentti, HYKS

Mäkitalo Jorma, osaamiskeskuksen johtaja, Työterveyslaitos

Rajaniemi Sinikka, ylijohtaja, Fimea

Suominen Liisa, professori, Turun yliopisto

Timonen Markku, professori, Oulun yliopisto

Turpeenniemi-Hujanen Taina, professori, Oulun yliopistollinen sairaala

Vataja Risto, linjajohtaja, HYKS

Wartiovaara-Kautto Ulla, dosentti, HYKS

Ylöstalo Pekka, professori, Oulun yliopisto