Siirry sisältöön

Työterveyshuoltoneuvottelukunta

Neuvottelukunta toimii Kelan apuna työterveyshuollon korvaamista koskevissa asioissa. Sen tehtävänä on käsitellä periaatteellista laatua olevia ja tärkeitä työterveyshuollon kustannusten korvaamista koskevia kysymyksiä, seurata korvauskäytännön kehittymistä sekä antaa Kelan hallitukselle lausuntoja em. asioista.

Kelan hallitus asettaa työterveyshuoltoneuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi. Nykyinen toimintakausi on 1.1.2017 – 31.12.2019

Puheenjohtaja
Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, Kela

Varapuheenjohtaja
Etuusjohtaja, Anne Neimala Kela, Etuuspalvelujen tulosyksikkö

Sihteeri
Asiantuntijalääkäri Paula Melart, Kela, Vakuutuslääketieteellinen yksikkö

Jäsenet

Varajäsenet

Lääkintöneuvos Kristiina Mukala, Sosiaali- ja terveysministeriö, HTO

Ylitarkastaja Ritva Partinen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Ylilääkäri Riitta Sauni, Sosiaali- ja terveysministeriö, TSO

Neuvotteleva virkamies Tarja Kantolahti, Sosiaali- ja terveysministeriö

Tutkimus- ja palvelukeskuksen johtaja 
Jorma Mäkitalo, Työterveyslaitos

Ylilääkäri Timo Leino, Työterveyslaitos

Johtava työterveyslääkäri Johanna Larkio,
Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry

Työterveyslääkäri Katri Tiitola, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry

Johtava työterveyshoitaja Marja Alanne
Suomen Työterveyshoitajaliitto ry

Työterveyshoitaja Pilvi Österman, Suomen Työterveyshoitajaliitto ry

Asiantuntijalääkäri Kari Haring, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Neuvottelupäällikkö Anne Mironen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Ylilääkäri Jan Schugk, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Asiantuntija Antti Tanskanen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Työmarkkina-asiamies Taija Hämäläinen,
KT Kuntatyönantajat

Neuvottelupäällikkö Jorma Palola, KT Kuntatyönantajat

Asiantuntija Marja Tallavaara, Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.

Aluepäällikkö Kari Aikio,  Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.

Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Työympäristöasiantuntija Anna Kukka, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Lakimies Paula Ilveskivi, Akava ry

Lakimies Jaana Meklin, Akava ry

Työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellsten, Suomen Yrittäjät

Lainopillinen asiamies Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät

Yhteiskuntasuhteiden päällikkö Elina Laavi, Työeläkevakuuttaja Tela Erityisasiantuntija Janne Pelkonen,
Työeläkevakuuttaja Tela

Yksikön päällikkö Hennamari Mikkola, Kela, Tieto- ja viestintäyksikkö

Erikoistutkija Timo Hujanen, Kela, Tieto- ja viestintäyksikkö

Johtava ylilääkäri, Ilona Autti- Rämö,
Kela