Sairauspäivärahan omavastuuaika

Kela maksaa sairauspäivärahaa vasta omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää. Arkipäiviin lasketaan myös lauantait ja aattopäivät.

Omavastuuaika alkaa yleensä siitä päivästä, joka lääkärintodistuksessa on merkitty työkyvyttömyyden alkamispäiväksi.

Sairauspäivärahan omavastuuajan alkamispäivän määrittelemiseksi voidaan myös hyväksyä

  • työnantajan tai terveydenhuollon selvitys työkyvyttömyydestä
  • työntekijän oma ilmoitus, jos työnantaja sallii sairauspoissaolon omalla ilmoituksella esim. 3 ensimmäiseltä päivältä.

Omavastuuaika 1 + 9 arkipäivää

Sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä ja 9 seuraavaa arkipäivää eli noin 2 viikkoa.  

1 päivän omavastuuaika

Jos työkyvyttömyys alkaa saman sairauden perusteella uudelleen 30 kalenteripäivän kuluessa siitä päivästä, jolta viimeksi on maksettu sairauspäivärahaa tai osasairauspäivärahaa, päivärahan maksu voi alkaa seuraavasta arkipäivästä lukien.

Ei omavastuuaikaa

Omavastuuaikaa ei ole, jos sairauspäivärahaan oikeuttava työkyvyttömyys alkaa tai jatkuu välittömästi osasairauspäivärahakauden tai kuntoutusrahakauden jälkeen.

  • Kuntoutusrahalla tarkoitetaan Kelan maksamaan kuntoutusrahaa, työeläkelakien mukaista kuntoutusrahaa, osakuntoutusrahaa tai kuntoutusavustuksena maksettavaa kuntoutusrahaa sekä ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, sotilasvamma- tai sotilastapaturmalain kuntoutusta koskevien säännösten perusteella.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 31.8.2016
Sivu päivitetty 21.6.2016