Oma väylä -hanke kehittää neuropsykiatrista kuntoutusta

Kohderyhmä

18–35-vuotiaat, joilla on diagnosoitu

 • toiminnallisesti korkeatasoinen autisminkirjon häiriö (mm. F84.5 Aspergerin oireyhtymä) ja/tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (F90.0 ADHD/ADD) JA
 • jotka tarvitsevat neuropsykiatrisen oirekuvan vuoksi tukea
  • opintojen käynnistymisessä sekä loppuun saattamisessa ja/tai
  • työelämään siirtymisessä ja siellä selviytymisessä sekä
  • arjenhallinnan taitojen ja sosiaalisten taitojen kohentamisessa                   

Kuntoutujalla voi olla diagnosoituna samanaikainen psykiatrinen häiriö, jonka tarpeenmukaisesta hoidosta on asianmukaisesti huolehdittu. Haku Oma väylän kuntoutuspalveluihin on päättynyt.

Toteutus

Oma väylä -hankkeessa kehitetään 18–35-vuotiaille aikuisille suunnattu yksilö- ja ryhmäkuntoutusmalli vahvistamaan kuntoutujan

 • opiskeluvalmiuksia,
 • työelämävalmiuksia,
 • arjenhallintataitoja ja sosiaalisia taitoja.

Kehittämisteemat

 • Kuntoutukseen ohjaus ja palvelun markkinointi,
 • kuntoutujan motivoinnin menetelmät,
 • kuntoutuksen arkeen siirtymistä tukevia toimintamallit ja menetelmät sekä
 • ryhmäkuntoutusmalli osana Oma väylä -kuntoutuspalvelua.

Tutkimuksen tavoitteet

 • Tuottaa tutkimustietoa projektissa toteutettavan kuntoutusmallin soveltuvuudesta kohderyhmälle.
 • Arvioida kehittämistavoitteiden toteutumista.

Tutkimusjulkaisuja

Lämsä, Riikka & Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Tuulio-Henriksson, Annamari: Oma väylä -kuntoutuksen arkikäynnit. Väliraportti. Kela Työpapereita 91/2016

Lämsä, Riikka & Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Tuulio-Henriksson, Annamari: Nuorten neuropsykiatrisen  Oma väylä -kuntoutuksen ryhmäkäynnit. Arviointitutkimus. Kela Työpapereita 116/2017

Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Lämsä, Riikka & Tuulio-Henriksson, Annamari: Oma väylän kulkijat. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen aloittaneiden nuorten aikuisten psykososiaalinen hyvinvointi. Kela Työpapereita 120/2017

Oma väylä -kuntoutusta toteuttavat palveluntuottajat

 • Helsinki: Autismisäätiö

Tarja Parviainen, puh. 044 769 6785,
tarja.parviainen(at)autismisaatio.fi
www.autismisaatio.fi

 • Vantaa: Autismisäätiö

Sanna Kara, puh. 044 757 0419
sanna.kara(at)autismisaatio.fi
www.autismisaatio.fi

 • Espoo: ProNeuron

Anne Avellan ja Anna-Mari Andersson, puh 0400 998 791
omavayla(at)proneuron.fi
www.proneuron.fi

 • Jyväskylä: Attentio

Emmi Nousiainen, puh. 050 406 5360
emmi.nousiainen(at)attentio.fi
www.attentio.fi

 • Oulu: Wellmind Terveys Oy

Anne Andersson, puh. 044 700 7997
anne.andersson(at)wellmind.fi 
Jyrki Väyrynen, puh. 045 132 6110
toimintaterapia(at)wellmind.fi
www.wellmind.fi

 • Rovaniemi: Eduro-säätiö

Sanna Kähkönen, puh. 040 502 9282
sanna.kahkonen(at)eduro.fi
Hanna Ilola, puh. 044 739 4002
hanna.ilola(at)eduro.fi
www.eduro.fi

Hankkeen kuntoutuspalvelun kehittämissuunnitelma

Hankkeessa kehitettävä kuntoutuspalvelu ja palvelujen toteutukseen liittyvä kehittämistyö on kuvattu Oma väylä -hankkeen kuntoutuspalveluiden kehittämissuunnitelmassa.

Oma väylä -hanke on osa nuorten yhteiskuntatakuuta, jossa tavoitteena on edistää nuorten koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista sekä estää syrjäytymistä tai työttömyyden pitkittymistä. Hanke toteutetaan vuosina 2014–2018.

  Aikataulu
2014

Palvelujen toimeenpanon ohjeistus

2015–2017 Palvelujen toimeenpanon ohjeistus
Kuntoutuspalvelujen ja kehittämistyön toteutus
2018 Tulosten analysointi, kuntoutuspalvelun jalkauttaminen sekä jatkon suunnittelu

Yhteystiedot

Hankepäällikkö Salli Alanko, puh 050 407 1754

Asiantuntijalääkäri Katariina Kallio-Laine, puh 050 551 6034

Tutkimuksen koordinointi Annamari Tuulio-Henriksson, puh 020 634 1877 ja 040 562 9396

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoa

Viimeksi muokattu 15.11.2017
Sivu päivitetty 4.6.2014