Oma väylä -hanke kehittää neuropsykiatrista kuntoutusta

Kohderyhmä

18–35-vuotiaat, joilla on diagnosoitu

 • toiminnallisesti korkeatasoinen autisminkirjon häiriö (mm. F84.5 Aspergerin oireyhtymä) ja/tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (F90.0 ADHD/ADD) JA
 • jotka tarvitsevat neuropsykiatrisen oirekuvan vuoksi tukea
  • opintojen käynnistymisessä sekä loppuun saattamisessa ja/tai
  • työelämään siirtymisessä ja siellä selviytymisessä sekä
  • arjenhallinnan taitojen ja sosiaalisten taitojen kohentamisessa                   

Kuntoutujalla voi olla diagnosoituna samanaikainen psykiatrinen häiriö, jonka tarpeenmukaisesta hoidosta on asianmukaisesti huolehdittu.

Hankkeen tavoitteet

Kehittää 18–35-vuotiaille aikuisille suunnattu yksilö- ja ryhmäkuntoutusmalli vahvistamaan kuntoutujan

 • opiskeluvalmiuksia
 • työelämävalmiuksia
 • arjenhallintataitoja ja sosiaalisia taitoja

Kuntoutusmallin kehittämisen tavoitteet, kehittää

 • Kuntoutukseen ohjausta ja palvelun markkinointia
 • Kuntoutujan motivoinnin menetelmiä
 • Kuntoutuksen arkeen siirtymistä tukevia toimintamalleja ja menetelmiä
 • Toimiva ryhmäkuntoutusmalli osaksi Oma väylä -hankkeen palvelumallia

Tutkimuksen tavoitteet

 • Tuottaa tutkimustietoa hankkeessa toteutettavan kuntoutusmallin soveltuvuudesta kohderyhmälle
 • Arvioida kehittämistavoitteiden toteutumista

Hanke on osa nuorten yhteiskuntatakuuta, jossa tavoitteena on edistää nuorten koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista sekä estää syrjäytymistä tai työttömyyden pitkittymistä. Hanke toteutetaan vuosina 2013–2018.

Hakuaika Oma väylän kuntoutuspalveluihin on päättynyt.

Oma väylä -kuntoutusta toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot:

 • Helsinki: Autismisäätiö

Tarja Parviainen, puh. 044-769 6785,
tarja.parviainen@autismisaatio.fi
www.autismisaatio.fi

 • Vantaa: Autismisäätiö

Sanna Kara, puh. 044-757 0419
sanna.kara@autismisaatio.fi
www.autismisaatio.fi

 • Espoo: ProNeuron

Anne Avellan ja Anna-Mari Andersson, puh 0400-998 791
omavayla@proneuron.fi
www.proneuron.fi

 • Jyväskylä: Attentio

Emmi Nousiainen, puh. 050-406 5360
emmi.nousiainen@attentio.fi
www.attentio.fi

 • Oulu: Wellmind Terveys Oy

Anne Andersson, puh. 044-700 7997
anne.andersson@wellmind.fi 
Jyrki Väyrynen, puh. 045-132 6110
toimintaterapia@wellmind.fi
www.wellmind.fi

 • Rovaniemi: Eduro-säätiö

Sanna Kähkönen, puh. 040-502 9282
sanna.kahkonen@eduro.fi
Hanna Ilola, puh. 044-739 4002
hanna.ilola@eduro.fi
www.eduro.fi

Hankkeen kuntoutuspalvelun kehittämissuunnitelma

Hankkeessa kehitetty kuntoutuspalvelu ja palvelujen toteutukseen liittyvä kehittämistyö on kuvattu Oma väylä -hankkeen kuntoutuspalveluiden kehittämissuunnitelmassa.

Aikataulu  
2014

Palvelujen toimeenpanon ohjeistus

2015–2017 Palvelujen toimeenpanon ohjeistus
Kuntoutuspalvelujen ja kehittämistyön toteutus
2018 Tulosten analysointi ja jalkauttaminen sekä jatkon suunnittelu

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Iiris Pelkonen, puh 020-6343773 ja 040-4821645
iiris.pelkonen@kela.fi

Asiantuntijalääkäri Katariina Kallio-Laine, puh 050-5516034
katariina.kallio-laine@kela.fi

Tutkimuksen koordinointi Annamari Tuulio-Henriksson, puh 020-6341877 ja 040-5629396
annamari.tuulio-henriksson@kela.fi

Lisätietoa

Viimeksi muokattu 22.8.2017
Sivu päivitetty 4.6.2014