Kenelle

Voit saada opintolainan valtiontakauksen, jos saat opintorahaa tai aikuiskoulutustukea. Opintolainan valtiontakaus myönnetään ilman erillistä hakemusta opintorahaa saavalle korkeakouluopiskelijalle.

Vaikka et saa opintorahaa, voit kuitenkin saada lainatakauksen, jos

  • olet 18–19-vuotias, et asu vanhempasi luona, opiskelet toisen asteen oppilaitoksessa ja et voi saada opintorahaa vanhempiesi tulojen perusteella. Voit saada lainatakauksen vanhempiesi tuloista riippumatta.
  • olet alle 17-vuotias, et asu vanhempasi luona, opiskelet muussa oppilaitoksessa kuin lukiossa ja et voi saada opintorahaa, koska olet oikeutettu lapsilisään. Voit saada lainatakauksen, jos vanhempiesi tulot ovat alle 61 000 euroa vuodessa.

Milloin lainatakausta ei myönnetä?

Et voi saada lainatakausta tai seuraavan lukuvuoden takauspäätöstä, jos

  • aiempi opintolainasi on takausvastuun perusteella Kelan perittävänä tai
  • sinulla on luottorekisteritietoihin merkitty maksuhäiriö. Maksuhäiriöstä huolimatta voit kuitenkin saada lainatakauksen, jos häiriö on yksittäinen, määrältään vähäinen ja sen rekisteröinnistä on kulunut kohtuullisen pitkä aika.

Maksuhäiriöllä tarkoitetaan luottotietolain (527/2007) 4 luvussa tarkoitettua luottotietorekisteriin rekisteröityä tietoa. Kela tai yliopistosi opintotukilautakunta tarkistaa maksuhäiriöt Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. Voit halutessasi tarkistaa omat maksuhäiriötietosi Suomen Asiakastiedosta.

Jos sinulle ei voida myöntää lainatakausta, saat hylkäävän päätöksen opintolainan valtiontakauksesta. Hylkäävässä päätöksessä on liitteenä tiedote, jossa kerrotaan lainatakauksen myöntämisestä poikkeuksellisten syiden perusteella. Voit halutessasi tehdä Kelalle tai yliopistosi opintotukilautakunnalle selvityksen, jos sinulla on esittää tiedotteessa mainittuja erityisiä syitä lainatakauksen myöntämiseksi. Sinulle voidaan selvityksesi perusteella myöntää lainatakaus, jos olet maksanut maksuhäiriömerkinnän aiheuttaneen velan tai takauksen myöntämiselle on muuten erityisiä syitä.

Jos lainatakauksen myöntämistä harkitaan erityisten syiden perusteella, arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi se, onko velkaantumisesi johtunut takausvelasta, sairaudesta tai yritystoiminnasta. Lisäksi harkintaan vaikuttaa se, miten olet hoitanut olemassa olevia velkojasi ja mitkä ovat lainanhoitomahdollisuutesi.

Jos esität hyväksyttäviä erityisiä syitä, saat myönteisen päätöksen. Jos esittämiäsi syitä ei hyväksytä, saat hylkäävän päätöksen lainatakauksesta.

Viimeksi muokattu 03.05.2013
Sivu päivitetty 19.10.2012