Määrä

Opintorahan määrä riippuu oppilaitoksestasi, iästäsi, asumismuodostasi ja siviilisäädystäsi. Korkeakouluopinnoissa opintorahan määrään vaikuttaa myös se, milloin olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi. Saat suuremman opintorahan, jos olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi 1.8.2014 tai sen jälkeen (ensimmäinen läsnäololukukausi tutkinto-opinnoissasi on syyslukukausi 2014 tai myöhäisempi).

Tietyissä tilanteissa myös vanhempiesi tulot vaikuttavat opintorahaasi. Vanhempien tulot voivat pienentää tai korottaa opintorahan määrää tai ne voivat estää opintorahan myöntämisen.

Voit arvioida opintorahasi määrää opintotuen määrän laskurilla.

Opintorahan perusmäärä (brutto) eri koulutusasteilla 1.8.2015 alkaen, euroa/kuukausi
  Toinen aste Korkeakoulu: ensimmäiset korkeakouluopinnot aloitettu ennen 1.8.2014 Korkeakoulu: ensimmäiset korkeakouluopinnot aloitettu 1.8.2014 tai sen jälkeen
Avioliitossa tai elatusvelvollinen 250,28 303,19 336,76
Itsenäisesti asuva 20 vuotta täyttänyt 250,28 303,19 336,76
Itsenäisesti asuva 18-19 -vuotias 250,28 C 303,19 336,76
Itsenäisesti asuva 17-vuotias 101,74  B 147,52  A 163,80  A
Vanhempansa luona asuva 20 vuotta täyttänyt 81,39  A 124,12  A 137,35  A
Vanhempansa luona asuva 17-19 -vuotias 38,66  B 55,96  A 62,06  A

 

A = voidaan korottaa vanhempien tulojen perusteella
B = voidaan korottaa tai alentaa vanhempien tulojen perusteella
C = voidaan alentaa vanhempien tulojen perusteella

Iän perusteella määräytyvää korkeampaa opintorahaa saat sen kuukauden alusta alkaen, jolloin täytät kyseisen iän.

Toisen asteen opintoja ovat esimerkiksi lukio-opinnot, opinnot ammatillisessa oppilaitoksessa ja kansanopisto-opinnot.

Opintotuen määrän laskenta

Laskurilla voit arvioida opintorahan, asumislisän ja lainatakauksen määrän antamillasi tiedoilla. Laskuri ei vaadi kirjautumista.

Laske opintotukesi määrä

Opintorahan määrä erityistilanteissa

Jos asut vanhemmaltasi vuokratussa tai vanhempasi omistamassa asunnossa, joka on samassa kiinteistössä kuin vanhempasi vakituinen asunto, saat samansuuruisen opintorahan kuin vanhempansa luona asuvat. Sama kiinteistö tarkoittaa esimerkiksi samaa asunto-osakeyhtiötä tai tonttia.

Opintorahasi määrä on sama kuin korkeakoulussa opiskelevilla, jos opiskelet

  • ulkomaisessa ammatillisessa oppilaitoksessa
  • ammatilliseen koulutukseen liittyvässä vähintään kaksi kuukautta kestävässä vaihto-opiskelussa ulkomailla
  • Ahvenanmaalla suoritettavassa ammatillisessa koulutuksessa, kun opintoihin ei liity opintososiaalisia etuja
  • Snellman-korkeakoulun steinerpedagogisen opettajankoulutuksen opinnoissa yleisopintolinjan opintoja lukuun ottamatta.

Vaikka opintorahan määrä on sama kuin korkeakoulussa opiskelevilla, vanhempien tulot voivat pienentää tuen määrää tai estää sen myöntämisen. Opintorahan määrä on 1.8.2014 alkaen sama kuin korkeakouluopiskelijalla, joka on aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintonsa 1.8.2014 tai sen jälkeen.

Opintorahaa ei myönnetä, jos saat oppilaitokseltasi opintojen ajalta päivärahaa, jonka määrä ylittää opintorahan enimmäismäärän. Opintorahaa ei siis myönnetä, jos opiskelet Maanpuolustuskorkeakoulussa tai Raja- ja merivartiokoulussa (rajavartijan peruskurssi). Voit kuitenkin saada opintolainan valtiontakauksen. Asumislisä voidaan myöntää poikkeustilanteissa (katso Maksuton asuntolapaikka).

Opintorahan korottaminen vanhempien tulojen perusteella

Opintorahasi määrää voidaan korottaa, jos vanhempasi ovat pienituloiset ja

  • asut vanhempiesi luona tai
  • olet itsenäisesti asuva 17-vuotias.

Vanhempiesi tuloina otetaan huomioon viimeksi toimitetun valtionverotuksen mukaiset yhteenlasketut puhtaat ansio- ja pääomatulot. Jos vanhempiesi tulot ovat nykyään vähintään 20 prosenttia pienemmät kuin viimeksi toimitetussa verotuksessa, voit selvittää opintotukihakemuksessa vanhempiesi nykyiset tulot, ja opintorahan korotus voidaan myöntää niiden perusteella.

Opintorahan vähävaraisuuskorotus toisen asteen opiskelijalla, euroa kuukaudessa (brutto)

Jos vanhempien tulot ovat enintään 22 769 euroa vuodessa, opintorahaa voidaan korottaa seuraavasti (1.8.2015 alkaen):
  Opintorahan perusmäärä Opintorahan korotus, enintään Korotetun opintorahan enimmäismäärä
Itsenäisesti asuva 17-vuotias 101,74 101,74 203,48
Vanhempansa luona asuva 20 vuotta täyttänyt 81,39 101,74 183,13
Vanhempansa luona asuva 17-19 -vuotias 38,66 59,01 97,67

Korotus pienenee 10 prosentilla jokaista tulorajan (20 700 euroa) ylittävää täyttä 2 070 euroa kohti. Jos vanhempiesi vuositulot ylittävät 39 000 euroa, korotusta ei myönnetä.

Opintorahan vähävaraisuuskorotus korkeakouluopiskelijalla, joka on aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintonsa ennen 1.8.2014,
euroa kuukaudessa (brutto)

Jos vanhempien tulot ovat enintään 22 769 euroa vuodessa, opintorahaa voidaan korottaa seuraavasti (1.8.2015 alkaen):
  Opintorahan perusmäärä Opintorahan korotus, enintään Korotetun opintorahan enimmäismäärä
Itsenäisesti asuva 17-vuotias 147,52 147,52 295,04
Vanhempansa luona asuva 20 vuotta täyttänyt 124,12 147,52 271,64
Vanhempansa luona asuva 17-19 -vuotias 55,96 76,31 132,27

Korotus pienenee 10 prosentilla jokaista tulorajan (20 700 euroa) ylittävää täyttä 2 070 euroa kohti. Jos vanhempiesi vuositulot ylittävät 39 000 euroa, korotusta ei myönnetä.

Opintorahan vähävaraisuuskorotus korkeakouluopiskelijalla, joka on aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintonsa 1.8.2014 tai sen jälkeen,
euroa kuukaudessa (brutto)

Jos vanhempien tulot ovat enintään 22 769 euroa vuodessa, opintorahaa voidaan korottaa seuraavasti (1.8.2015 alkaen):
  Opintorahan perusmäärä Opintorahan korotus, enintään Korotetun opintorahan enimmäismäärä
Itsenäisesti asuva 17-vuotias 163,80 147,52 311,32
Vanhempansa luona asuva 20 vuotta täyttänyt 137,35 147,52 284,87
Vanhempansa luona asuva 17-19 -vuotias 62,06 76,31 138,37

Korotus pienenee 10 prosentilla jokaista tulorajan (20 700 euroa) ylittävää täyttä 2 070 euroa kohti. Jos vanhempiesi vuositulot ylittävät 39 000 euroa, korotusta ei myönnetä.

Viimeksi muokattu 14.12.2015
Sivu päivitetty 19.10.2012