Määrä

Opintorahan määrä riippuu oppilaitoksestasi, iästäsi, asumismuodostasi, siviilisäädystäsi ja tietyissä tilanteissa myös vanhempiesi tuloista. Vanhempien tulot voivat joko pienentää tai korottaa opintorahan määrää. Voit arvioida opintorahasi määrää opintotuen määrän laskurilla.

Opintorahan perusmäärä (brutto) eri koulutusasteilla
  Toinen aste (euroa/kuukausi) Korkeakoulu (euroa/kuukausi)
Avioliitossa tai elatusvelvollinen 246 298
Itsenäisesti asuva 20 vuotta täyttänyt 246 298
Itsenäisesti asuva 18–19-vuotias 246 C 298
Itsenäisesti asuva 17-vuotias 100 B 145 A
Vanhempansa luona asuva 20 vuotta täyttänyt 80 A 122 A
Vanhempansa luona asuva 17–19-vuotias 38 B 55 A

A = voidaan korottaa vanhempien tulojen perusteella
B = voidaan korottaa tai alentaa vanhempien tulojen perusteella
C = voidaan alentaa vanhempien tulojen perusteella

Opintotuen määrän laskenta

Laskurilla voit arvioida opintorahan, asumislisän ja lainatakauksen määrän antamillasi tiedoilla. Laskuri ei vaadi kirjautumista.

Laske opintotukesi määrä

Iän perusteella määräytyvää korkeampaa opintorahaa saat sen kuukauden alusta alkaen, jolloin täytät kyseisen iän.

Opintorahan määrä erityistilanteissa

Jos asut vanhemmaltasi vuokratussa tai vanhempasi omistamassa asunnossa, joka on samassa kiinteistössä kuin vanhempasi vakituinen asunto, saat samansuuruisen opintorahan kuin vanhempansa luona asuvat. Sama kiinteistö tarkoittaa esimerkiksi samaa asunto-osakeyhtiötä tai tonttia.

Opintorahasi määrä on sama kuin korkeakoulussa opiskelevilla, jos opiskelet

  • ulkomaisessa ammatillisessa oppilaitoksessa
  • ammatilliseen koulutukseen liittyvässä vähintään kaksi kuukautta kestävässä vaihto-opiskelussa ulkomailla
  • Ahvenanmaalla suoritettavassa ammatillisessa koulutuksessa, kun opintoihin ei liity opintososiaalisia etuja
  • Snellman-korkeakoulun steinerpedagogisen opettajankoulutuksen opinnoissa yleisopintolinjan opintoja lukuun ottamatta.

Vaikka opintorahan määrä on sama kuin korkeakoulussa opiskelevilla, vanhempien tulot voivat pienentää tuen määrää tai estää sen myöntämisen.

Opintorahaa ei myönnetä, jos saat oppilaitokseltasi opintojen ajalta päivärahaa, jonka määrä ylittää opintorahan enimmäismäärän. Opintorahaa ei siis myönnetä, jos opiskelet Maanpuolustuskorkeakoulussa. Voit kuitenkin saada opintolainan valtiontakauksen. Asumislisä voidaan myöntää poikkeustilanteissa (katso Maksuton asuntolapaikka).

Opintorahan korottaminen vanhempien tulojen perusteella

Opintorahasi määrää voidaan korottaa, jos vanhempasi ovat pienituloiset ja

  • asut vanhempiesi luona tai
  • olet itsenäisesti asuva 17-vuotias.

Vanhempiesi tuloina otetaan huomioon viimeksi toimitetun valtionverotuksen mukaiset yhteenlasketut puhtaat ansio- ja pääomatulot. Jos vanhempiesi tulot ovat nykyään vähintään 20 prosenttia pienemmät kuin viimeksi toimitetussa verotuksessa, voit selvittää opintotukihakemuksessa vanhempiesi nykyiset tulot, ja opintorahan korotus voidaan myöntää niiden perusteella.

Jos vanhempien tulot ovat enintään 22 769 euroa vuodessa, opintorahaa voidaan korottaa seuraavasti
Opintorahan perusmäärä (euroa/kuukausi) Korotus (euroa/kuukausi) Korotettu opintoraha enintään (euroa/kuukausi)
38 58 96
55 75 130
80 100 180
100 100 200
122 145 267
145 145 290

Korotus pienenee 10 prosentilla jokaista tulorajan (20 700 euroa) ylittävää täyttä 2 070 euroa kohti. Jos vanhempiesi vuositulot ylittävät 39 000 euroa, korotusta ei myönnetä.

Viimeksi muokattu 14.03.2014
Sivu päivitetty 19.10.2012