Opintotukihakemusten käsittelytilanne

Taulukossa kerrottu käsittelyaika on mainitun viikon aikana ratkaistujen hakemusten ja muutosilmoitusten tyypillinen käsittelyaika (mediaani). Se on kalenteripäivissä laskettu aika hakemuksen saapumispäivästä päätöksen antamispäivään. Jos tieto puuttuu, päätöksiä ei ole annettu kyseisen viikon aikana.

Käsittelyajat ovat mediaaniaikoja, joten yksittäisen hakemuksen käsittelyaika voi olla lyhyempi tai selvästikin pidempi. Pidemmän käsittelyajan syynä on useimmiten se, että hakemukseen on tarvittu lisätietoja opiskelijalta tai esimerkiksi oppilaitokselta.

Tilasto ajalta 4.6.2018 — 10.6.2018

  Ratkaistujen hakemusten saapumispäivä Käsittelyaika (kalenteripäivää) Päätöksiä viikossa Hakemuksia ratkaisematta
Kaikki 24.5.2018 12 6 746 6 738
         
Ammattikorkeakoulut        
Centria-amk, Hämeen, Lahden, Tampereen ja Seinäjoen amk 22.5.2018 15 509 447
Högskolan på Åland, Yrkeshögskolan Arcada ja Novia 16.5.2018 21 39 104
Muut ammattikorkeakoulut 24.5.2018 12 1 716 1 609
         
Yliopistot        
Svenska handelshögskolan ja Åbo Akademi 16.5.2018 21 51 123
Tampereen, Tampereen teknillisen, Turun ja Vaasan yliopisto 22.5.2018 15 781 658
Muut yliopistot 24.5.2018 12 1 523 1 559
         
Ulkomaiset oppilaitokset 28.5.2018 9 500 149
         
Toisen asteen oppilaitokset      
Pohjoinen ja Läntinen 28.5.2018 8 484 391
Itäinen 31.5.2018 6 329 366
Keskinen 28.5.2018 9 218 245
Eteläinen 28.5.2018 10 596 684