Siirry sisältöön

Opintotukihakemusten käsittelytilanne

Taulukossa kerrottu käsittelyaika on mainitun viikon aikana ratkaistujen hakemusten ja muutosilmoitusten tyypillinen käsittelyaika (mediaani). Se on kalenteripäivissä laskettu aika hakemuksen saapumispäivästä päätöksen antamispäivään. Jos tieto puuttuu, päätöksiä ei ole annettu kyseisen viikon aikana.

Käsittelyajat ovat mediaaniaikoja, joten yksittäisen hakemuksen käsittelyaika voi olla lyhyempi tai selvästikin pidempi. Pidemmän käsittelyajan syynä on useimmiten se, että hakemukseen on tarvittu lisätietoja opiskelijalta tai esimerkiksi oppilaitokselta.

Tilasto ajalta 9.4.2018 — 15.4.2018

  Ratkaistujen hakemusten saapumispäivä Käsittelyaika (kalenteripäivää) Päätöksiä viikossa Hakemuksia ratkaisematta
Kaikki 28.3.2018 13 5 368 6 188
         
Ammattikorkeakoulut        
Centria-amk, Hämeen, Lahden, Tampereen ja Seinäjoen amk 4.4.2018 7 151 243
Högskolan på Åland, Yrkeshögskolan Arcada ja Novia 22.3.2018 19 40 62
Muut ammattikorkeakoulut 29.3.2018 12 932 1 132
         
Yliopistot        
Svenska handelshögskolan ja Åbo Akademi 24.3.2018 18 50 82
Tampereen, Tampereen teknillisen, Turun ja Vaasan yliopisto 3.4.2018 7 188 306
Muut yliopistot 29.3.2018 12 633 799
         
Ulkomaiset oppilaitokset 29.3.2018 12 168 140
         
Toisen asteen oppilaitokset      
Pohjoinen ja Läntinen 28.3.2018 13 1 011 736
Itäinen 29.3.2018 12 719 488
Keskinen 19.3.2018 24 497 446
Eteläinen 26.3.2018 16 979 1 112