Opintotukihakemusten käsittelytilanne

Taulukossa kerrottu käsittelyaika on mainitun viikon aikana ratkaistujen hakemusten ja muutosilmoitusten tyypillinen käsittelyaika (mediaani). Se on kalenteripäivissä laskettu aika hakemuksen saapumispäivästä päätöksen antamispäivään. Jos tieto puuttuu, päätöksiä ei ole annettu kyseisen viikon aikana.

Käsittelyajat ovat mediaaniaikoja, joten yksittäisen hakemuksen käsittelyaika voi olla lyhyempi tai selvästikin pidempi. Pidemmän käsittelyajan syynä on useimmiten se, että hakemukseen on tarvittu lisätietoja opiskelijalta tai esimerkiksi oppilaitokselta.

Tilasto ajalta 8.1.2018 — 14.1.2018

  Ratkaistujen hakemusten saapumispäivä Käsittelyaika (kalenteripäivää) Päätöksiä viikossa Hakemuksia ratkaisematta
Kaikki 2.1.2018 9 6 106 10 068
         
Ammattikorkeakoulut        
Centria-amk, Hämeen, Lahden, Tampereen ja Seinäjoen amk 30.12.2017 10 395 519
Högskolan på Åland, Yrkeshögskolan Arcada ja Novia 21.12.2017 19 101 124
Muut ammattikorkeakoulut 2.1.2018 8 1 483 1 847
         
Yliopistot        
Svenska handelshögskolan ja Åbo Akademi 2.1.2018 8 46 145
Tampereen, Tampereen teknillisen, Turun ja Vaasan yliopisto 2.1.2018 9 297 474
Muut yliopistot 2.1.2018 8 923 1 055
         
Ulkomaiset oppilaitokset 3.1.2018 6 238 176
         
Toisen asteen oppilaitokset      
Pohjoinen ja Läntinen 27.12.2017 15 786 1 190
Itäinen 3.1.2018 8 476 758
Keskinen 2.1.2018 6 373 798
Eteläinen 22.12.2017 17 988 1 793

 

Viimeksi muokattu 16.1.2018
Sivu päivitetty 19.8.2016