Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat

  • opintoraha
    • opintorahan huoltajakorotus
  • opintolainan valtiontakaus
  • asumislisä (vain ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevilla ja asuvilla sekä kansan- tai urheiluopiston maksullisilla linjoilla opiskelevilla, jotka asuvat opiston asuntolassa). 

Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat

Suomessa suoritettaviin opintoihin opintotukea voivat saada Suomen kansalaiset ja tietyin ehdoin myös muiden maiden kansalaiset. Mahdollisuuksista saada opintotukea ulkomailla suoritettaviin opintoihin voit lukea Opintotuki ulkomaille -sivuilta.

Opintotuen myöntämisehdot ovat erilaiset korkeakouluopinnoissa ja toisen asteen opinnoissa.

Lue lisää