Opintolaina

Opintolaina on valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin. Jos sinulle on myönnetty opintolainan valtiontakaus, voit hakea lainan valitsemastasi pankista. Koska valtio takaa opintolainasi, et tarvitse lainalle muuta vakuutta. Valtiontakaus on voimassa enintään 30 vuotta ensimmäisen lainaerän nostamisesta.

Lainaehdoista osa määräytyy valtiontakauksen perusteella. Muista lainaehdoista, kuten lainan korosta ja takaisinmaksuaikataulusta, sovit itse pankkisi kanssa.Lainan takaisinmaksu alkaa yleensä sen jälkeen, kun et enää ole oikeutettu koron pääomittamiseen.

Opintolainan maksuvaikeudet

Jos sinulla on vaikeuksia maksaa opintolainaa tai sen korkoja, ota heti yhteyttä lainan myöntäneeseen pankkiin. Pankki päättää, voidaanko opintolainasi takaisinmaksua lykätä tai voidaanko lainojasi järjestellä uudelleen. Sinun on sovittava takaisinmaksun lykkäämisestä ja lainojen uudelleenjärjestelyistä pankin kanssa hyvissä ajoin ennen maksun erääntymistä. Jos tulosi ovat alhaiset, saattaa sinulla olla mahdollisuus saada Kelasta korkoavustusta opintolainan koron maksuun.

Jos et maksa lainanlyhennyksiä tai korkoja ajallaan, Kela voi takaajana joutua maksamaan opintolainasi pankille. Tämän jälkeen sinun ei yleensä ole mahdollista saada uutta takausta opintolainalle. Jos Kela joutuu maksamaan lainan pankille, se perii saatavat sinulta takaisin seitsemän prosentin korolla. Koron suuruudesta säädetään opintotukilaissa ja -asetuksessa. Jos Kela joutuu maksamaan opintolainasi takaajana pankille, voit ottaa Kelaan yhteyttä takaisinmaksusta tai lykkäyksestä sopimiseksi. Tarvittaessa perinnässä turvaudutaan ulosottoon. Jos asut ulkomailla, on opintolaina mahdollista siirtää perintätoimiston perittäväksi.

Velan takaisinmaksusta on opintotukilain mukaan mahdollista saada täysimääräinen maksuvapautus, jos olet pysyvästi työkyvytön tai työkyvyttömyytesi on kestänyt yhteensä vähintään viisi vuotta. Täysimääräisen maksuvapautuksen edellytyksenä on lisäksi, että täysimääräistä takaisinperintää olisi taloudellinen tilanteesi ja muut olosuhteesi huomioon ottaen pidettävä kohtuuttomana. Täysimääräinen maksuvapautus voidaan myöntää velasta, jonka Kela on valtiontakauksen perusteella maksanut pankille.

Viimeksi muokattu 29.10.2012
Sivu päivitetty 19.10.2012