Opintolaina

Opintolaina on valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin. Jos sinulle on myönnetty opintolainan valtiontakaus, voit hakea lainan valitsemastasi pankista. Koska valtio takaa opintolainasi, et tarvitse lainalle muuta vakuutta. Valtiontakaus on voimassa enintään 30 vuotta ensimmäisen lainaerän nostamisesta.

Lainaehdoista osa määräytyy valtiontakauksen perusteella. Muista lainaehdoista, kuten lainan korosta ja takaisinmaksuaikataulusta, sovit itse pankkisi kanssa.Lainan takaisinmaksu alkaa yleensä sen jälkeen, kun et enää ole oikeutettu koron pääomittamiseen.

Opintolainan maksuvaikeudet

Jos sinulla on vaikeuksia maksaa opintolainaa tai sen korkoja, ota heti yhteyttä lainan myöntäneeseen pankkiin. Pankki päättää, voidaanko lainojasi järjestellä uudelleen. Sinun on sovittava lainojen uudelleenjärjestelyistä pankin kanssa hyvissä ajoin ennen maksun erääntymistä. Jos tulosi ovat alhaiset, saattaa sinulla olla mahdollisuus saada Kelasta korkoavustusta opintolainan koron maksuun.

Jos et maksa lainanlyhennyksiä tai korkoja ajallaan, Kela maksaa takaajana pankin vaatimuksesta opintolainasi pankille. Uutta opintolainan valtiontakausta ei myönnetä opiskelijalle, jonka opintolaina on Kelan perittävänä, ellei ole olemassa erityisiä syitä takauksen myöntämiselle. Jos Kela joutuu maksamaan lainan pankille, se perii saatavat sinulta takaisin seitsemän prosentin korolla. Koron suuruudesta säädetään opintotukilaissa ja -asetuksessa. Jos Kela maksaa opintolainasi takaajana pankille, ota yhteyttä Kelaan takaisinmaksusta sopimiseksi. Tarvittaessa perinnässä turvaudutaan ulosottoon. Jos asut ulkomailla, on opintolaina mahdollista siirtää perintätoimiston perittäväksi.

Velan takaisinmaksusta on opintotukilain mukaan mahdollista saada maksuvapautus. Maksuvapautus voidaan myöntää velasta, jonka Kela on valtiontakauksen perusteella maksanut pankille. Täysimääräinen maksuvapautus voidaan myöntää, jos olet pysyvästi työkyvytön tai työkyvyttömyytesi on kestänyt yhteensä vähintään viisi vuotta. Lisäksi täysimääräisen maksuvapautuksen edellytyksenä on, että takaisinperintää olisi taloudellinen tilanteesi ja muut olosuhteesi huomioon ottaen pidettävä kohtuuttomana. Maksuvapautus voidaan myöntää myös osittaisena, jos taloudellinen tilanteesi on pitkäaikaisesti heikentynyt.

Viimeksi muokattu 19.3.2015
Sivu päivitetty 19.10.2012