Ulkomaalaisen opintotuki

Jos opiskelet Suomessa, muttet ole Suomen kansalainen, voit saada opintotukea, jos

  • sinut on rekisteröity väestötietojärjestelmään Suomessa vakinaisesti asuvaksi ja
  • Suomessa oleskelusi syy on muu kuin opiskelu (esimerkiksi työskentely, perhesiteet tai paluumuutto).

Jos olet tullut Suomeen opiskelemaan, et voi saada opintotukea Suomesta.

Suomessa vakinaisesti asuminen arvioidaan kotikuntalain (201/1994) perusteella. Suomessa oleskelun peruste arvioidaan ulkomaalaislain perusteella riippuen kansalaisuudestasi.

Pohjoismaiden kansalaiset

Voit saada opintotukea, jos Suomessa oleskelusi peruste on muu kuin opiskelu ja olet rekisteröinyt oleskelusi Suomessa kuten Pohjoismaiden kesken on sovittu.

Jos olet Pohjoismaan kansalaisen perheenjäsen ja oleskelusi Suomessa on rekisteröity tai sinulla on oleskelukortti, voit saada opintotukea.

Jos sinut on hyväksytty suomalaiseen oppilaitokseen ennen rekisteröitymistä Suomeen eikä sinulla ole muuta perustetta Suomessa olemiseen, et voi saada opintotukea.

EU-maiden, Sveitsin ja Liechtensteinin kansalaiset

Voit saada opintotukea, jos maassa oleskelusi syy on muu kuin opiskelu ja oleskeluoikeutesi Suomessa on rekisteröity. Voit saada opintotukea, jos

  • oleskeluoikeuden rekisteröinnin peruste on työskentely tai ammatinharjoittaminen Suomessa ja sinulla on joko työnantajalta saatu todistus palvelussuhteesta, todistus työssäolosta tai selvitys ammatinharjoittamisesta
  • oleskeluoikeuden rekisteröinti perustuu siihen, että sinulla on itseäsi ja perhettäsi varten riittävät varat ja tarvittaessa selvitys sairausvakuutuksesta (eli asumisperuste on muu kuin opiskelu tai työskentely) tai
  • sinulla on oleskelulupa ja oleskelu Suomessa perustuu muuhun kuin opiskeluun.

Voit saada opintotukea myös, jos sinulla on ulkomaalaislain mukainen oikeus pysyvään oleskeluun Suomessa.

Jos olet EU-maan, Sveitsin tai Liechtensteinin kansalaisen perheenjäsen ja oleskeluoikeutesi on rekisteröity perheenjäsenyyden perusteella tai sinulla on oleskelukortti, voit saada opintotukea.

Muiden maiden kansalaiset

Voit saada opintotukea, jos sinulle on myönnetty pysyvä tai jatkuva oleskelulupa tai pitkään Suomessa oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskelulupa Suomessa oleskeluun. Oleskeluluvassa on oltava kirjaintunnus P (pysyvä oleskelulupa), A (jatkuva oleskelulupa) tai P-EY (EY-oleskelulupa).

Jos oleskelulupasi on esimerkiksi opiskelijoille myönnettävä tilapäinen oleskelulupa (B), et voi saada opintotukea.

Opintotuen hakeminen

Hae opintotukea samoja periaatteita noudattaen kuin muutkin opiskelijat. Liitä hakemukseesi ulkomaalaisliite (lomake OT10), jos et ole aikaisemmin saanut opintotukea Suomessa.

Viimeksi muokattu 21.11.2012
Sivu päivitetty 19.10.2012