Ulkomaalaisen opintotuki

Jos opiskelet Suomessa, muttet ole Suomen kansalainen, voit saada opintotukea, jos

  • sinut on rekisteröity väestötietojärjestelmään Suomessa vakinaisesti asuvaksi ja
  • Suomessa oleskelusi syy on muu kuin opiskelu (esimerkiksi työskentely, perhesiteet tai paluumuutto).

Jos olet tullut Suomeen opiskelemaan, et voi saada opintotukea Suomesta.

Suomessa vakinaisesti asuminen arvioidaan kotikuntalain (201/1994) perusteella.

Pohjoismaiden kansalaiset

Voit saada opintotukea, jos Suomessa oleskelusi peruste on muu kuin opiskelu ja olet rekisteröinyt oleskelusi Suomessa kuten Pohjoismaiden kesken on sovittu.

Jos olet Pohjoismaan kansalaisen perheenjäsen ja oleskelusi Suomessa on rekisteröity tai sinulla on oleskelukortti, voit saada opintotukea.

Jos sinut on hyväksytty suomalaiseen oppilaitokseen ennen rekisteröitymistä Suomeen eikä sinulla ole muuta perustetta Suomessa olemiseen, et voi saada opintotukea.

EU-ja ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset

Voit saada opintotukea, jos maassa oleskelusi syy on muu kuin opiskelu ja oleskeluoikeutesi Suomessa on rekisteröity.

Vaikka olisit tullut Suomeen opiskelemaan, voit saada opintotukioikeuden työskentelyn perusteella, jos:

  • työsuhde kestää vähintään 4 kuukautta ja työskentelyn laajuus on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa
  • yritystoiminta kestää vähintään 4 kuukautta ja yrittäjän eläkevakuutuksen työtulo on vähintään 1 000 euroa kuukaudessa.

Voit saada opintotuen vain sille ajalle, jolta työskentelyä koskevat edellytykset täyttyvät. Työstä tai yritystoiminnasta saamasi tulot voivat vaikuttaa opintotuen määrään. Lisätietoja opintotuen tulorajoista Opiskelijan omat tulot –sivuilta.

Voit saada opintotukea myös, jos sinulla on ulkomaalaislain mukainen oikeus pysyvään oleskeluun Suomessa.

Jos olet EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalaisen perheenjäsen, voit saada opintotuen, jos:

  • oleskeluoikeutesi on rekisteröity perheenjäsenyyden perusteella tai sinulla on oleskelukortti ja
  • Suomessa oleskelusi syy on muu kuin opiskelu (esimerkiksi työskentely, perhesiteet tai paluumuutto)

Vaikka olisit tullut Suomeen opiskelemaan, voit saada opintotukea, jos olet Suomessa työskentelevän EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalaisen perheenjäsen.

Muiden maiden kansalaiset

Voit saada opintotukea, jos sinulle on myönnetty pysyvä tai jatkuva oleskelulupa tai pitkään Suomessa oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskelulupa Suomessa oleskeluun ja Suomessa oleskelusi syy on muu kuin opiskelu (esimerkiksi työskentely, perhesiteet tai paluumuutto). Oleskeluluvassa on oltava kirjaintunnus P (pysyvä oleskelulupa), A (jatkuva oleskelulupa) tai P-EY (EY-oleskelulupa).

Jos olet tullut Suomeen opiskelemaan, et voi saada opintotukea Suomesta, vaikka sinulla olisi pysyvä tai jatkuva oleskelulupa tai pitkään Suomessa oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskelulupa.

Jos oleskelulupasi on esimerkiksi opiskelijoille myönnettävä tilapäinen oleskelulupa (B), et voi saada opintotukea.

Opintotuen hakeminen

Hae opintotukea samoja periaatteita noudattaen kuin muutkin opiskelijat. Liitä hakemukseesi lomake OT10 (liite ulkomaalaisen opintotukihakemukseen), jos et ole aikaisemmin saanut opintotukea Suomessa.

Viimeksi muokattu 10.12.2014
Sivu päivitetty 19.10.2012