Lukuvuoden tukikuukausien määrä

Lukuvuoden opintotukikuukausien määrä riippuu suorittamistasi opinnoista. Sinun ei itse tarvitse tietää, moneltako kuukaudelta lukuvuodessa voit saada opintotukea. Oppilaitokset ilmoittavat jokaisen opintolinjan pituuden Kelalle, ja tuki myönnetään lukuvuoden pituuden perusteella oikealle ajalle. On kuitenkin mahdollista, että tiettyjen olosuhteiden vuoksi voit saada opintotukea vain joiltakin kuukausilta lukuvuodessa.

Lukuvuoden tukikuukaudet korkeakouluopinnoissa

Korkeakouluopintoihin voit yleensä saada opintotukea yhdeksäksi kuukaudeksi lukuvuodessa. Lukuvuoden opintotukikuukaudet ovat yleensä syys-toukokuu. Voit kuitenkin saada tuen yhdeksää kuukautta pidemmäksi ajaksi, jos opiskelet esimerkiksi kesäkuukausien aikana.

Lukuvuoden tukikuukaudet lukio-opinnoissa

Lukio-opintoihin voit saada opintotukea yhdeksäksi kuukaudeksi lukuvuodessa. Lukuvuoden opintotukikuukaudet ovat Suomessa suoritettavissa lukio-opinnoissa syys-toukokuu. Kesäajalle et yleensä voi saada opintotukea lukio-opinnoissa.

Jos suoritat ylioppilastutkinnon syksyllä, voit saada opintotuen elokuusta alkaen, jos lukiosi syyslukukauden opetus alkaa 14. elokuuta tai aiemmin ja jos elokuun opintotukea koskeva lisätukihakemuksesi on saapunut Kelaan elokuun loppuun mennessä.Tukioikeus päättyy yleensä marraskuussa.

Lukuvuoden tukikuukaudet ammatillisissa opinnoissa

Ammatillisissa opinnoissa (eli muissa kuin lukio- ja korkeakouluopinnoissa) lukuvuoden opintotukikuukausien määrä riippuu lukuvuoden pituudesta. Lukuvuoden pituus lasketaan lukuvuoden ensimmäisestä opiskelupäivästä alkaen. Jokainen täysi opiskelukuukausi oikeuttaa yhden kuukauden tukeen. Jos lukuvuoteen sisältyy viimeisen täyden opiskelukuukauden jälkeen vähintään 18 kalenteripäivää, jakso oikeuttaa yleensä vielä yhden kuukauden tukeen.

Jos opiskelet ammatillisessa peruskoulutuksessa ja täysiä opiskelukuukausia on yhdeksän, viimeisen täyden opiskelukuukauden jälkeiset kalenteripäivät voivat oikeuttaa vielä joko puolen tai yhden kokonaisen kuukauden tukeen.

  • Jos lukuvuoteen sisältyy yhdeksän täyden opiskelukuukauden jälkeen 15–24 kalenteripäivää, jakso oikeuttaa puolen kuukauden tukeen. Lukuvuoden tukikuukausien määrä on siis yhdeksän ja puoli.
  • Jos lukuvuoteen sisältyy yhdeksän täyden opiskelukuukauden jälkeen vähintään 25 kalenteripäivää, jakso oikeuttaa yhden kuukauden tukeen. Lukuvuoden tukikuukausien määrä on siis kymmenen.

Esimerkki

Opiskelijan lukuvuoden opiskeluaika on 12.8.–31.5., joten ensimmäinen täysi opiskelukuukausi on 12.8.–11.9. Täysiä opiskelukuukausia on yhteensä yhdeksän. Yhdeksäs täysi opiskelukuukausi on 12.4.–11.5. Viimeisen täyden opiskelukuukauden jälkeisiä kalenteripäiviä on 20 (12.5.–31.5.). Jos opiskelija opiskelee ammatillisessa peruskoulutuksessa, lukuvuoden tukikuukausien määrä on yhdeksän ja puoli (elokuun puolivälistä toukokuun loppuun). Jos opiskelija opiskelee muussa ammatillisessa koulutuksessa kuin ammatillisessa peruskoulutuksessa, lukuvuoden tukikuukausien määrä on kymmenen (elokuusta toukokuuhun).

Jos lukuvuoteen kuuluu opintolinjan yleisiä lomia ja enintään yksi muu korkeintaan viikon mittainen ei-päätoiminen opiskelujakso lukukaudessa, ne eivät vaikuta lukuvuoden tukikuukausien määrän laskentaan. Jos opintojesi yhtäjaksoisuus keskeytyy muiden taukojen vuoksi, tukikuukausiesi määrä lasketaan erikseen jokaiselta opiskelujaksolta.

Jos opiskelet myös kesällä, voit tietyillä edellytyksillä saada opintotuen myös kesäkuukausille.

Sivu päivitetty 19.10.2012