Lukuvuoden tukikuukausien määrä

Lukuvuoden opintotukikuukausien määrä riippuu suorittamistasi opinnoista. Oppilaitokset ilmoittavat opiskeluajat Kelalle, ja tuki myönnetään sen perusteella oikealle ajalle. On kuitenkin mahdollista, että tiettyjen olosuhteiden vuoksi et voi saada opintotukea koko opiskeluajalle.

Lukuvuoden tukikuukaudet korkeakouluopinnoissa

Korkeakouluopintoihin voit yleensä saada opintotukea yhdeksäksi kuukaudeksi lukuvuodessa. Lukuvuoden opintotukikuukaudet ovat yleensä syys-toukokuu. Voit kuitenkin saada tuen yhdeksää kuukautta pidemmäksi ajaksi, jos opiskelet esimerkiksi kesäkuukausien aikana.

Jos ammattikorkeakouluopinnot alkavat kevätlukukaudella, opintojen aloituskuukausi oikeuttaa opintotukeen, jos siinä on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää. 18 päivän sääntöä käytetään myös muissa kuin tutkintoon johtavissa opinnoissa, joissa on alkamis- ja päättymispäivä (esimerkiksi valmistavat opinnot ja ammatilliset täydennyskoulutukset). Opintojen aloituskuukausi tai päättymiskuukausi oikeuttaa opintotukeen vain, jos kyseisen kuukauden aikana on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää.

Lukuvuoden tukikuukaudet lukio-opinnoissa

Lukio-opintoihin voit saada opintotukea yhdeksäksi kuukaudeksi lukuvuodessa. Lukuvuoden opintotukikuukaudet ovat Suomessa suoritettavissa lukio-opinnoissa syys-toukokuu. Kesäajalle et yleensä voi saada opintotukea lukio-opinnoissa.

Jos suoritat ylioppilastutkinnon syksyllä, voit saada opintotuen elokuusta alkaen, jos lukiosi syyslukukauden opetus alkaa 14. elokuuta tai aiemmin ja jos elokuun opintotukea koskeva lisätukihakemuksesi on saapunut Kelaan elokuun loppuun mennessä.Tukioikeus päättyy yleensä marraskuussa.

Lukuvuoden tukikuukaudet ammatillisissa opinnoissa

Ammatillisissa opinnoissa (eli muissa kuin lukio- ja korkeakouluopinnoissa) lukuvuoden opintotukikuukaudet määräytyvät opiskeluajan perusteella. Kalenterikuukausi oikeuttaa opintotukeen, jos siinä on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää.

  • Lukuvuoden opintojen aloituskuukausi on opintotukikuukausi, jos ensimmäinen opiskelupäivä on kuukauden alkupuolella siten, että kuukaudessa on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää.
  • Lukuvuoden opintojen päättymiskuukausi on opintotukikuukausi, jos viimeinen opiskelupäivä on kuukauden 18. päivä tai myöhäisempi.

Esimerkki 1

Lukuvuoden opintojen opiskeluaika on 12.8.–31.5. Opintojen aloituskuukaudessa, elokuussa, on 20 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää (12.–31.8.), joten elokuu on opintotukikuukausi. Opintotuki voidaan myöntää elokuun alusta toukokuun loppuun.

Esimerkki 2

Lukuvuoden opintojen opiskeluaika on 15.8.–14.6. Opintojen aloituskuukaudessa, elokuussa, on 17 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää (15.–31.8.), joten elokuu ei ole opintotukikuukausi. Opintojen päättymiskuukaudessa, kesäkuussa, on 14 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää, joten kesäkuu ei ole opintotukikuukausi. Opintotuki voidaan myöntää syyskuun alusta toukokuun loppuun.

Jos lukuvuoden opintojen opiskeluaika keskeytyy niin, että kalenterikuukaudessa on alle 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää, et voi saada opintotukea kyseiseltä kuukaudelta. Tämä ei kuitenkaan koske joululomaa, jos sen kesto on enintään 24 kalenteripäivää.

Jos opiskelet myös kesällä, voit tietyillä edellytyksillä saada opintotuen myös kesäkuukausille.

Viimeksi muokattu 26.6.2015
Sivu päivitetty 19.10.2012