Opintotukilautakunnat

Jokaisessa korkeakoulussa on opintotukilautakunta. Lautakunta on luottamuselin, joka koostuu puoliksi korkeakoulun opettajista tai muista virkamiehistä sekä korkeakoulun opiskelijoista. Sen tehtävänä on oppilaitosten yleisten tehtävien lisäksi

  • seurata opintojen edistymistä,
  • arvioida oikeus tukiajan pidennykseen,
  • määritellä kesäopintojen riittävä laajuus ja
  • antaa Kelalle näitä koskevia sitovia lausuntoja.

Ammattikorkeakoulujen opintotukilautakunnat

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintotukihakemukset ratkaistaan Kelassa. Ammattikorkeakoulujen yhteystiedot löydät Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry:n sivuilta.

Yliopistojen opintotukilautakunnat

Yliopistojen (eli tiede- ja taidekorkeakoulujen) opintotukilautakunnissa ratkaistaan yleensä kyseisen korkeakoulun opiskelijoiden opintotukihakemukset. Kelassa käsitellään kuitenkin Helsingin, Lapin, Oulun, Tampereen ja Vaasan yliopiston sekä Maanpuolustuskorkeakoulun ja Taideyliopiston opiskelijoiden opintotukihakemukset.

Yliopistojen opintotukilautakuntien yhteystiedot

Aalto-yliopiston opintotukilautakunta
PL 11110
00076 AALTO
puh. (09) 470 25060   (klo 10-12 ma-to)
http://www.aalto.fi
opintotuki (at) aalto.fi

Studiestödsnämnden vid Svenska
handelshögskolan

PB 479
00101 HELSINGFORS
tel. 040 352 1235
http://www.hanken.fi
studiestod (at) hanken.fi

Helsingin yliopiston opintotukilautakunta
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
puh. 02941 911 (vaihde)
http://www.helsinki.fi/yliopisto
opintotuki (at) helsinki.fi

Opintotukihakemukset ratkaistaan Kelassa.

Taideyliopiston opintotukilautakunta
PL 20
00097 Taideyliopisto
puh. 0294 47 2000 (vaihde)
http://www.uniarts.fi

Opintotukihakemukset ratkaistaan Kelassa.

Itä-Suomen yliopiston opintotukilautakunta
PL 1627
70211 KUOPIO
puh. 0294 45 1111 (vaihde)
http://www.uef.fi/opiskelu/opintotuki
opintotuki (at) uef.fi

Tampereen teknillisen yliopiston
opintotukilautakunta

PL 1001
33721 TAMPERE
puh. 040 198 1439
http://www.tut.fi
opintotuki (at) tut.fi

Jyväskylän yliopiston opintotukilautakunta
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
puh. (014) 260 1065   (klo 13-15)
http://www.jyu.fi
opintotuki (at) jyu.fi

Tampereen yliopiston
opintotukilautakunta

33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. 050 318 6691
http://www.uta.fi
tampereenyolautakunta (at) uta.fi

Opintotukihakemukset ratkaistaan Kelassa 1.1.2017 alkaen.

Lapin yliopiston opintotukilautakunta
PL 122
96101 ROVANIEMI
puh. 040 484 4479
http://www.ulapland.fi
opintotuki (at) ulapland.fi

Opintotukihakemukset ratkaistaan Kelassa 1.1.2017 alkaen.

Turun yliopiston opintotukilautakunta
Hämeenkatu 13
20500 TURKU
puh. 050 340 9647
http://www.utu.fi
opintotuki (at) utu.fi

Lappeenrannan teknillisen yliopiston
opintotukilautakunta

PL 20
53851 LAPPEENRANTA
puh. 02944 63032
https://uni.lut.fi
opintotuki (at) lut.fi

Vaasan yliopiston opintotukilautakunta
PL 700
65101 VAASA
puh. 029 449 8152
http://www.uva.fi
opintotuki (at) uva.fi

Opintotukihakemukset ratkaistaan Kelassa 1.1.2017 alkaen.

Oulun yliopiston opintotukilautakunta
PL 8100
90014 OULUN YLIOPISTO
puh. 0294 489 100
http://www.oulu.fi/yliopisto
opintotuki (at) oulu.fi

Opintotukihakemukset ratkaistaan Kelassa 1.1.2017 alkaen.

Studiestödsnämnden vid Åbo Akademi
Tavastgatan 13
20500 ÅBO
tel. (02) 215 4518
https://www.abo.fi/student/studiestod
studiestod (at) abo.fi

Viimeksi muokattu 12.10.2017
Sivu päivitetty 26.7.2012