Palvelun järjestäminen

Katso sivu puhetta tukevilla tukiviittomilla

Kelan tehtävä on järjestää tulkkauspalvelut palveluun oikeutetulle henkilölle, jos hän ei saa riittävää ja sopivaa tulkkausta muun lain nojalla. Tällaisia muita lakeja ovat esimerkiksi perusopetuslaki, potilaslaki, asiakaslaki ja hallintolaki.

Viimeksi muokattu 15.11.2016
Sivu päivitetty 22.12.2013