Kommentoitavat palvelukuvaukset

 

Kela kehittää ja hankkii kuntoutuspalveluja sekä varmistaa niiden laadun (Kelan kuntoutuslaki KKRL 566/2005). Tähän liittyen kuntoutuksen palvelukuvauksia uudistetaan ja päivitetään sopimuskausien vaihtuessa. Uudistamistyön tavoitteena on kehittää kuntoutustoimintaa entistä asiakaslähtöisemmäksi sekä sisällöltään selkeämmäksi ja joustavammaksi. 

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa palveluiden sisältöön kommentoimalla uusia palvelukuvausluonnoksia.

Kommentointiaika on 20.11. –  8.12.2017. Kommentointiaika päättyy 8.12.2017 klo 16, jolloin kysely suljetaan.

Kelan kuntoutuksen palvelukuvaukset ovat kaksiosaisia: palvelukohtainen palvelukuvaus sekä Yleinen osa. Nämä osat täydentävät toisiaan, eikä niitä voi soveltaa erillisinä. Palvelukuvausten kommentoinnin avuksi on tiedotteeseen liitetty Kelan kuntoutuksen palvelukuvauksen yleinen osa, joka on voimassa 1.1.2018 alkaen. Yleinen osa ei ole kommentoitavana.

Palvelukuvausluonnokset

Luonnosten kommentointiohjeet löydät varsinaisesta kyselylomakkeesta.

Vastatessasi kyselyyn otathan huomioon, mitä kuntoutuspalvelua kyseisessä vastauksessa kommentoit. Voit täyttää kyselyn tarvittaessa useaan kertaan vastaten eri vastauskerroilla eri kuntoutuspalveluita koskeviin kysymyksiin.

Alta löydät pikalinkit kommentoitaviin palvelukuvausluonnoksiin, joita muokataan kommenttiesi perusteella tulevaa tarjouskilpailua varten.

Aivovammat

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Ääreishermosto- ja lihassairaus-kurssi

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillinen yksilökuntoutus

  • Aikuisen aistivammojen yksilökuntoutus
  • Aikuisen neurologinen yksilökuntoutus
  • Aikuisen tules- ja reumasairauksien yksilökuntoutus
  • Aikuisen yleissairauksien yksilökuntoutus
  • Lapsen ja nuoren aistivammojen yksilökuntoutus
  • Lapsen ja nuoren tules- ja reumasairauksien yksilökuntout
  • Lapsen ja nuoren yleis- ja neurologinen yksilökuntoutus

Muutoksia

Tällä kommentointikierroksella oleviin palvelukuvausluonnoksiin on tehty muutoksia kuntoutuspalvelujen määrissä: joistakin sairausryhmistä on poistettu aikuisten ja/tai nuorten erilliset kurssit.

Lopetettavien nuorten kurssien osalta on yläasteikäiset kuntoutujat siirretty omaksi toimeenpanon kohderyhmäksi lasten kursseihin. Peruskoulunsa päättäneet nuoret voivat tarvittaessa osallistua aikuisten kursseihin tai moniammatilliseen yksilökuntoutukseen.

Pyydämme sinua kiinnittämään huomiota näihin muutoksiin kommentoidessanne palvelukuvauksia.

 

 

Viimeksi muokattu 19.11.2017
Sivu päivitetty 2.5.2016