Perhevapaakorvaus työnantajalle

Työnantaja voi hakea 1.4.2017 alkaen perhevapaakorvausta kustannuksista, jotka aiheutuvat naispuolisen työntekijän vanhemmuudesta. Perhevapaakorvausta koskevaa lakia sovelletaan tilanteisiin, jossa ensimmäinen maksettava äitiysrahapäivä tai adoptioäidin vanhempainrahapäivä on 1.4.2017 tai sen jälkeen.

Perhevapaakorvaus voidaan myöntää, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Työntekijälle on maksettu äitiysrahaa tai adoptioäidin vanhempainrahaa.
  • Työntekijälle on maksettu äitiysrahan tai adoptioäidin vanhempainrahan ajalta työ- tai virkaehtosopimukseen tai työsopimukseen perustuvaa palkkaa vähintään kuukauden ajalta.  
  • Työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 3 kuukautta ennen äitiysrahakauden tai adoptioäidin vanhempainrahakauden alkamista ja perustuu vähintään 1 vuodeksi tehtyyn työsopimukseen.
  • Työntekijän työaika on ennen äitiysrahakauden tai adoptioäidin vanhempainrahakauden alkamista vähintään 80 % alan kokoaikaisesta säännöllisestä työajasta.

Perhevapaakorvausta voi hakea myös työnantaja, joka maksaa äidille palkan ja vanhempainpäivärahan erotuksen.

Vuoden mittainen työsuhde voi täyttyä myös useammasta määräaikaisesta työsuhteesta, jos ne jatkuvat samalla työnantajalla yhtäjaksoisesti vähintään vuoden.

Työaikaedellytys (80 % alan kokoaikaisesta säännöllisestä työajasta) täyttyy myös silloin, kun äiti on ennen äitiysvapaan tai adoptioäidin vanhempainvapaan alkamista kokoaikaisesta työ- tai virkasuhteestaan tilapäisellä vapaalla esim. hoitovapaa, osittaisen hoitovapaa, opintovapaa, osasairauspäiväraha tai osakuntoutusraha.

Määrä

Perhevapaakorvaus on 2 500 euron suuruinen kertakorvaus. Korvaus on raskaus- tai adoptiokohtainen.

Hakeminen

Perhevapaakorvaus tulee voimaan 1.4.2017.

Toukokuusta lähtien korvausta voi hakea lomakkeella Työnantajan hakemus vanhempainpäiväraha-ajan vuosilomakustannukset tai perhevapaakorvaus (SV18). Hakemuslomakkeella voi hakea yhtä aikaa sekä vuosilomakustannuskorvausta että perhevapaakorvausta. Hakemukset voi myös lähettää erikseen.

Verkossa eli työnantajan asiointipalvelussa korvausta voi hakea 20.5.2017 alkaen.

Perhevapaakorvausta voi hakea heti, kun palkkaa on maksettu vähintään kuukaudelta. Perhevapaakorvausta on haettava viimeistään 6 kuukauden kuluessa vanhemman vanhempainpäivärahakauden päättymisestä.

Päätös perhevapaakorvauksesta työnantajalle

Työnantaja saa perhevapaakorvauksesta kirjallisen päätöksen. Jos samalla hakemuksella on haettu sekä perhevapaakorvausta että vuosilomakustannuskorvausta, molemmista annetaan päätös erikseen.

Kela lähettää päätöksen postitse. Päätökset ja maksutiedot ovat nähtävissä myös työnantajien asiointipalvelussa.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 25.4.2017
Sivu päivitetty 7.3.2017