Perusavustus

Kela voi maksaa asevelvollisen puolisolle tai lapselle perusavustusta ja asumisavustusta, joilla tuetaan perheen jokapäiväistä toimeentuloa. Perusavustus on osa Kelan maksamaa sotilasavustusta. Sillä katetaan asevelvollisen puolison ja lasten jokapäiväisiä menoja, joihin muut tulot eivät riitä.

Omaisen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluu esimerkiksi

  • ravinto
  • puhtaus
  • vaatetus
  • vähäiset terveydenhoitomenot, kuten terveyskeskusmaksut ja käsikauppalääkkeet
  • lehti-, puhelin-, kännykkä- ja televisiomaksut
  • vakuutusmaksut
  • kohtuulliset työmatkakustannukset, jotka ovat enintään 500 euroa vuodessa sekä
  • virkistys- ja harrastusmenot.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 11.6.2015
Sivu päivitetty 11.6.2015