Peruspäivärahan maksaminen

Peruspäiväraha maksetaan pankkitilillesi neljän viikon jaksoissa jälkikäteen. Ensimmäinen maksujakso on kuitenkin kaksi viikkoa.

Peruspäivärahan maksu perustuu työttömyysajan ilmoitukseen, jonka täytät neljän viikon välein joko sähköisesti Kelan asiointipalvelussa tai postittamalla paperilomakkeen Kelaan.

Omavastuuaika

Peruspäivärahassa on omavastuuaika. Saat peruspäivärahaa vasta, kun olet ollut työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana 5 arkipäivää. Omavastuuajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen, vaan mukaan voi laskea työttömyyspäivät enintään 8 peräkkäisen kalenteriviikon ajalta. Omavastuuaika otetaan vain kerran 500 päivän kohden.

Peruspäivärahaa kannattaa hakea vasta omavastuuajan jälkeen: täytä hakemus ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien, mutta jätä se Kelaan vasta omavastuuajan täyttymisen jälkeen. Tämä nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Peruspäiväraha maksetaan normaalisti myös omavastuuajalta, jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun.

Työsuhteen päättyessä maksetut korvaukset

Jos olet saanut työsuhteen päättyessä työnantajalta taloudellista etuutta, tämä vaikuttaa peruspäivärahasi alkamispäivään. Voit arvioida laskurilla, miten pitkälle ajanjaksolle saamasi taloudellinen etu tai myyntivoitto jaksotetaan.

Peruspäiväraha sosiaalilautakunnalle

Peruspäiväraha voidaan maksaa kunnan sosiaalitoimelle, jos kunta on maksanut työttömälle toimeentulotukea samalta ajalta, jolta Kela tekee myöhemmin päätöksen maksaa peruspäivärahaa.

Maksetaan enintään 500 päivää

Peruspäivärahaa maksetaan enintään 500 päivän ajan. Ikääntyvä työtön, joka on täyttänyt työssäoloehdon, voi saada päivärahakauteensa lisäpäiviä ja päästä ns. eläkeputkeen. Kelan asiointipalvelussa voit seurata peruspäivärahan 500 päivän enimmäisajan kertymistä. Siellä näkyvät myös Kelasta saamasi kirjeet ja päätökset.

Peruspäivärahan 5 päivän omavastuuaika kuuluu aina kunkin 500 päivän enimmäismaksuajan alkuun. Se otetaan kuitenkin enintään kerran vuodessa.

Viimeksi muokattu 11.10.2016
Sivu päivitetty 1.1.2015