Peruspäivärahan maksaminen

Peruspäiväraha maksetaan pankkitilillesi neljän viikon jaksoissa jälkikäteen. Ensimmäinen maksujakso on kuitenkin kaksi viikkoa.

Peruspäivärahan maksu perustuu työttömyysajan ilmoitukseen, jonka täytät neljän viikon välein joko sähköisesti Kelan asiointipalvelussa tai postittamalla paperilomakkeen Kelaan.

Omavastuuaika

Peruspäivärahassa on omavastuuaika. Saat peruspäivärahaa vasta, kun olet ollut työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana 7 arkipäivää. Omavastuuajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen, vaan mukaan voi laskea työttömyyspäivät enintään 8 peräkkäisen kalenteriviikon ajalta. Omavastuuaika otetaan vain kerran 500 päivän kohden.

Peruspäivärahaa kannattaa hakea vasta omavastuuajan jälkeen: täytä hakemus ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien, mutta jätä se Kelaan vasta omavastuuajan täyttymisen jälkeen. Tämä nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Peruspäiväraha maksetaan normaalisti myös omavastuuajalta, jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun.

Työsuhteen päättyessä maksetut korvaukset

Jos olet saanut työsuhteen päättyessä työnantajalta taloudellista etuutta, tämä vaikuttaa peruspäivärahasi alkamispäivään. Voit arvioida laskurilla, miten pitkälle ajanjaksolle saamasi taloudellinen etu tai myyntivoitto jaksotetaan.

Peruspäiväraha Kelalle tai sosiaalilautakunnalle

Jos olet hakenut työmarkkinatukea ja sen käsittely viivästyy, Kela tai kunnan sosiaalitoimi voi maksaa toimeentulotukea käsittelyn ajalle. Kun työmarkkinatuki myönnetään, peritään samalta ajalta maksettu toimeentulotuki Kelalle tai sosiaalitoimelle.  

Maksetaan enintään 400 päivää

Peruspäivärahaa maksetaan enintään 400 päivän ajan. Jos työhistoriaa on alle kolme vuotta, päivärahan enimmäiskesto on 300 päivää. Työttömyyspäivärahan enimmäiskesto säilyy 500 päivänä niillä työttömillä, joiden työssäoloehto on täyttynyt hänen täytettyään 58 vuotta. Ikääntyvä työtön, joka on täyttänyt työssäoloehdon, voi saada päivärahakauteensa lisäpäiviä ja päästä ns. eläkeputkeen.

Kelan asiointipalvelussa voit seurata peruspäivärahan 400 päivän enimmäisajan kertymistä. Siellä näkyvät myös Kelasta saamasi kirjeet ja päätökset.

Peruspäivärahan 7 päivän omavastuuaika kuuluu aina kunkin 400 päivän enimmäismaksuajan alkuun. Se otetaan kuitenkin enintään kerran vuodessa.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 30.12.2016
Sivu päivitetty 1.1.2017